eKMAIR

Вплив закредитованості домашніх господарств на макроекономічну стабільність

Show simple item record

dc.contributor.advisor Фарина, О. І.
dc.contributor.author Данилець, Ольга
dc.date.accessioned 2020-07-31T14:00:58Z
dc.date.available 2020-07-31T14:00:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17754
dc.description.abstract Надмірне накопичення боргів доогосподарств у поєднанні з обмеженою ліквідністю може спричинити реалізацію системних ризиків, що негативно впливатимуть на фінансову та макроекономічну стабільність. Загалом проблема закредитованості домогосподарств у світі пов'язана з затяжним бумом іпотечних кредитів, які вийшли в дефолт після кризи 2008 року. Проте в Україні зовсім інша ситуація: протягом останніх трьох років шаленими темпами зростає саме споживче кредитування, у той час як загальні обсяги іпотечних кредитів зменшуються з кожним роком. За допогомою побудови векторних авторегресійних моделей було визначено наявність впливу приросту споживчих кредитів на макроекономічну та фінансову стабільність. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі описуються основні ризики зростання закредитованості домогосподарств та політики і їх інструменти, що регулюють рівень закредитованості домогосподарств. Другий розділ містить аналіз рівня закредитованості домогосподарств у світі та Україні. Також представлений огляд літератури та результати закордонних досліджень впливу закредитованості домогосподарств на макроекономічну та фінансову стабільність. Третій розділ містить результати побудованих моделей, що визначають наявність впливу споживчого кредитування на макроекономічну та фінансову стабільність України. Також було проаналізовано закордонний досвід регулювання приросту споживчого кредитування та на основі цього було надано рекомендації стосовно заходів, які слід імплементувати для контролю та регулювання обсягів споживчого кредитування. Загальна кількість сторінок роботи 77, з них 3 додатки, 6 таблиць, 38 рисунків. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject макроекономіка uk_UA
dc.subject домашні господарства uk_UA
dc.subject фінансова стабільність uk_UA
dc.subject споживче кредитування uk_UA
dc.subject магістерська робота uk_UA
dc.title Вплив закредитованості домашніх господарств на макроекономічну стабільність uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.organisation НаУКМА uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics