eKMAIR

Соціальний склад Києва через призму архітектури ХІХ – поч. ХХ ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Прокопенко, Ольга
dc.date.accessioned 2012-11-09T10:29:52Z
dc.date.available 2012-11-09T10:29:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Прокопенко О. О. Соціальний склад Києва через призму архітектури ХІХ – поч. ХХ ст. / Прокопенко О. О. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - C. 105-106. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1773
dc.description.abstract Мета даного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу різних джерел розглянути соціальний склад Києва, його вплив на забудову та розвиток архітектурного мистецтва міста як цілісного та закономірного процесу, з’ясувати роль адміністративних, фінансово-економічних, культурно-освітніх засад у формуванні архітектурно-будівельних тенденцій Києва. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Київ uk_UA
dc.subject архітектура uk_UA
dc.subject Kyiv uk_UA
dc.subject architecture uk_UA
dc.title Соціальний склад Києва через призму архітектури ХІХ – поч. ХХ ст. uk_UA
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics