eKMAIR

Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу

Show simple item record

dc.contributor.author Яковлєв, Максим
dc.date.accessioned 2020-07-24T12:05:49Z
dc.date.available 2020-07-24T12:05:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Яковлєв М.В. Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу / М. В. Яковлєв // Гілея: науковий вісник. - 2019. - Вип. 142(3). - С. 118-121 uk_UA
dc.identifier.issn 2076-1554
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17723
dc.description.abstract На прикладі метахтонного для політичної науки концепту влади, з урахуванням особливостей передачі подібних до нього концептів у політичних науках англійського та німецького мовнокультурних середовищ, на основі розробленого Р. Теммерман напряму соціокогнітивного термінознавства,у статті піднімається питання про потребу розробки критеріїв порівняльних студій засадничих концептів політичної науки, які би враховували соціальний контекст концептів як одиниць розуміння. Своєю чергою, дослідження одиниць розуміння потребуватиме врахування когнітивного виміру дискурсивних практик вживання концептів, що веде до потреби сформулювати засади порівняльного соціокогнітивного аналізу політичних метахтонних концептів, що запропоновані у висновках. uk_UA
dc.description.abstract On the basis of the metachtonous i.e. principal political concept of power, taking into account differences and peculiarities of translation of similar concepts in political science of Anglophone and German–speaking cultures, based on the sociocognitive terminology studies, developed by R. Temmerman, this article praises a need for developing criteria for comparative studies in fundamental concepts of political studies, for criteria that would account for the social context of concepts which are treated as units of thought. Furthermore, in order to study concepts as units of thought the cognitive dimension of discursive practices should be taken into account which leads to formulations of basic principles of comparative sociocognitive analysis of political metachtonous concepts. These principles are formulates in conclusions to this article. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject концептологія uk_UA
dc.subject соціокогнітивні дослідження uk_UA
dc.subject концетпосфера політології uk_UA
dc.subject політичні концепти uk_UA
dc.subject політична компаративістика uk_UA
dc.subject міждисциплінарні лінгвістично–політологічні дослідження uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject concepts’ studies en_US
dc.subject sociocognitive studies en_US
dc.subject political science concepts’ sphere en_US
dc.subject political concepts en_US
dc.subject comparative studies in politics en_US
dc.subject interdisciplinary linguistic–political studies en_US
dc.title Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу uk_UA
dc.title.alternative Metachtonous concepts of political science: fundamentals of comparative sociocognitive analysis en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Гілея: науковий вісник uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Школа політичної аналітики
    Сучасний аналітичний центр, який є частиною могилянського інтелектуального середовища та успішно запроваджує новітні наукові здобутки в українську аналітичну сферу.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics