eKMAIR

Варлаам Голенковський та його записи курсів філософії і теології, що їх викладав у Києво-Могилянському колегіумі Стефан Яворський (1691–1697)

Show simple item record

dc.contributor.author Суторіус, Костянтин
dc.date.accessioned 2020-07-20T21:05:06Z
dc.date.available 2020-07-20T21:05:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Додати Бібліографічний опис uk_UA
dc.identifier.issn 2616-7123
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/1995-025x.2019.16.31-79
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17701
dc.description.abstract Це дослідження вводить у науковий обіг невідомі рукописи курсів філософії (1691/2–1692/3 н. рр.) та теології (1693/4–1696/7 н. рр.), що викладав у Києво-Могилянському колегіумі Стефан Яворський. Вони зберігаються в Російській національній бібліотеці (Санкт-Петербург). Встановлено, що записи зробив студент Василь Голенковський (чернече ім’я — Варлам), який завершив земний шлях у 1722 р. архимандритом Кийського монастиря в Онезькій губі Білого моря. Вивчення його біографії дає змогу з’ясувати кодикологічні особливості (коли і де було переплетено) та історію (як і коли потрапили до Російської національної бібліотеки) манускриптів. Аналіз навіть відомих джерел допомагає зрозуміти, що впливало на вибір Голенковського, наскільки він був свідомим та прагматичним, а це дозволяє відійти від традиційних пояснювальних схем XIX ст. Виявлені рукописи також допомагають встановити, коли саме Голенковський розпочав студії у Київському колегіумі, хто навчався разом з ним і як це могло вплинути на його кар’єру в Росії. Вони мають «внутрішні» свідоцтва датування та авторства курсів, яких немає в інших відомих джерелах. Порівняння петербурзьких манускриптів з іншими записами показує, що фіксація філософських викладів повна, але бракує частини теологічного курсу за четвертий рік, найвірогідніше тому, що Голенковський тоді не навчався. uk_UA
dc.description.abstract This paper introduces unknown manuscripts to researchers, which contain records of a philosophical course (1691/2–1692/3) and theological courses (1693/4–1696/7) taught in Kyiv-Mohyla College by Stephan Jaworsky. The manuscripts are kept in the National Library of the Russian Federation in Saint-Petersburg. It has been found out that these records were made by a student Basil Holenkowsky by name, who ended his life under the name of Barlaam as an Archimandrite of the monastery on Kiy-island in Onega lake in 1722. The study of his biography allows to clear up some codicological features of the manuscripts when and where they were bound and the history of the manuscripts when and how they got into the National Library of the Russian Federation. A new analysis of sources, even of those already known to historians, also may support an interpretation of facts of life of this person and his acts not only within the framework of the traditional historiography of the 19th century, but also as a concsious choice of a person who followed pragmatic considerations. On the other hand, the brought to light manuscripts allow not only to argue when Holenkowsky attended the Kyiv College but also to assume hypothetically when he could enter the college, who were his fellow-students, and how that could have affected his future. The manuscripts from Petersburg contain signs of the dates and authorship of these courses inside, which are not found in other known records. If one compares these manuscripts with other records of these courses, they can note that the record of the philosophy course is complete, while the one of theology doesn’t contain some parts of the course taught during the forth year. That can be interpreted as a sign of Holenkowsky’s not having attended the forth year of this course. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Києво-Могилянська академія uk_UA
dc.subject Олександро-Невський монастир uk_UA
dc.subject філософські та богословські курси uk_UA
dc.subject Варлаам Голенковський uk_UA
dc.subject Стефан Яворський uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject Kyiv-Mohyla Academy en_US
dc.subject Alexandro-Nevskiy monastery en_US
dc.subject courses of philosophy en_US
dc.subject courses of theology en_US
dc.subject manuscripts en_US
dc.subject Barlaam Holenkowsky en_US
dc.subject Stephan Jaworsky en_US
dc.title Варлаам Голенковський та його записи курсів філософії і теології, що їх викладав у Києво-Могилянському колегіумі Стефан Яворський (1691–1697) uk_UA
dc.title.alternative Barlaam Holenkowsky and his Records of Courses of Philosophy and Theology Taught in Kyiv-Mohyla College by Stephan Jaworsky (1691–1697) en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Київська Академія uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics