eKMAIR

Конституційно-правовий статус суддів: основні елементи та їхня характеристика

Show simple item record

dc.contributor.author Прохоров, Павло
dc.date.accessioned 2020-07-20T10:55:24Z
dc.date.available 2020-07-20T10:55:24Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 2663-0621
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2617-2607.2020.5.57-64
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17684
dc.description.abstract У статті проаналізовано дослідження та напрацювання вітчизняних науковців щодо визначення елементів конституційно-правового статусу суддів. Запропоновано виділяти чотири основні гарантії статусу суддів, а саме: призначуваність, незмінюваність, незалежність суддів, судова несумісність. Зазначені гарантії є необхідними для належного функціонування судової гілки як такої, що покликана здійснювати правосуддя в кожній окремо взятій державі. У статті визначено основні характеристики досліджуваних елементів конституційно-правового статусу. На підставі системного аналізу норм законодавства України висвітлено позитивні моменти, а також певні недоліки щодо забезпечення гарантій конституційно-правового статусу суддів. Також проілюстровано випадки недотримання вказаних гарантій на прикладах суперечливих рішень національних судів та практики Європейського суду з прав людини. Звернено увагу на те, що більшість гарантій статусу суддів є спільними в конституціях багатьох зарубіжних країн, незважаючи на відмінності в їхньому культурному, політичному, соціальному розвитку та правосвідомості. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the scholars’ research on determining the elements of the constitutional status of judges. The article presents the author’s view on some definitions of the constitutional status of judges. The article proposes to determine four basic guarantees of the status of judges, which are necessary for the proper functioning of the judicial branch of power: the principle of appointment of judges, the principle of irremovability of judges, the principle of independence of judges, and the principle of incompatibility. The principle of appointment of judges means the procedure of formation of a judiciary; the principle involves an independent competitive selection which is divided into two stages: the assessment of legal professional skills and competences (“exam”) and the assessment of social and psychological skills and competences with an additional assessment of legal professional skills and competences (“interview”). The author gives some examples that prove the fact that there are still some problems connected with the principle of appointment of judges in Ukraine. The principle of irremovability restricts the sphere of influence on judges and provides judges with the assurance that they can be removed only because of their own incompetence. A special attention is paid to the importance and necessity of the principle of independence of judges. The article also provides some examples of nihilism of the principle of independence of judges. The principle of incompatibility means that judges cannot be guided by their own interests. The author notes that guarantees of the constitutional status of judges are really effective only if all four principles are available and followed. The author pays attention to the fact that most of the guarantees of the judges’ status are common in the constitutions of many foreign countries, in spite of many differences in their cultural, political, social development and legal consciousness. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject конституційний статус суддів uk_UA
dc.subject призначуваність uk_UA
dc.subject незмінюваність uk_UA
dc.subject несумісність uk_UA
dc.subject незалежність суддів uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject constitutional status of judges en_US
dc.subject appointment of judges en_US
dc.subject irremovability en_US
dc.subject incompatibility en_US
dc.subject independence of judges en_US
dc.title Конституційно-правовий статус суддів: основні елементи та їхня характеристика uk_UA
dc.title.alternative Constitutional Status of Judges: Main Elements and their Characteristics en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics