eKMAIR

Case-law of the European Court of Human Rights and the European Union Law: An Area of Important Interaction and Dialogue for Stronger Human Rights Protection in Europe

Show simple item record

dc.contributor.author Pushkar, Pavlo
dc.date.accessioned 2020-07-20T10:22:34Z
dc.date.available 2020-07-20T10:22:34Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Додати Бібліографічний опис uk_UA
dc.identifier.issn 2663-0621
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17683
dc.description.abstract An overlap in the activities of the Council of Europe and the EU as regards the protection of human rights leads to cross-fertilisation of both systems. Commitment to human rights and the Convention is notably manifested in the on-going dialogue on accession of the EU to the European Convention on Human Rights. Ideally, interaction between the Council of Europe and the European Union should lead to construction of a uniform human rights constitutional legal space, built on the same principles of compliance with the rule of law and human rights, a destination that still remains on the horizon. The process of execution of judgments of the Strasbourg Court, which is a forward looking technical and non-political process, with potential political consequences, results in the transformation of the legal systems of the Council of Europe member states and thus assists them in bringing their legal systems closer to being compatible with the EU accession process. Thus, the strategic aim of the European integration and EU accession should be aligned with the Strasbourg judgment’s implementation process, success in execution of judgments equalling to success in attainment of the Copenhagen accession criteria. en_US
dc.description.abstract Діяльність Ради Європи та Європейського Союзу щодо захисту прав людини взаємно доповнює та збагачує ці дві міжнародно-правові системи. Співпраця між двома загальноєвропейськими міжнародними організаціями в галузі прав людини додатково підтверджується підтримкою, яку ЄС надає програмам технічної співпраці Ради Європи, з метою реформування правових систем держав-членів як ЄС, так і Ради Європи. Політична сталість визнання та стратегічна важливість для Європейського Союзу захисту прав людини, Європейської конвенції з прав людини, прецедентної практики Європейського суду з прав людини знайшли вираження і в положеннях Хартії фундаментальних прав ЄС. Зобов’язання дотримуватися прав людини проявляється і в діалозі, що триває й нині, щодо приєднання ЄС до Європейської конвенції з прав людини, ця можливість залишається відкритою для ЄС на підставі Протоколу No 14 до Конвенції. В ідеалі в результаті взаємодії між Радою Європи та Європейським Союзом має утворитися єдиний конституційний правовий простір у галузі прав людини, побудований на принципах дотримання верховенства права та прав людини. Виконання рішень Європейського суду з прав людини є складним правовим, технічним та аполітичним процесом, що може мати незворотні потенційні політичні наслідки, зокрема трансформацію правових систем країн-членів Ради Європи. До того ж країни Східної Європи мають пройти цей етап трансформації в надзвичайно стислі строки. Отже, процес виконання рішень дає додатковий поштовх до зближення правових систем країн-членів Ради Європи, забезпечує інкорпорацію чинних принципів захисту прав людини в правові системи Європи, конвергенцію недієвих правових інститутів та їх заміну на дієві інституційні засоби захисту прав людини. Цілком логічним є твердження про те, що стратегічна мета європейської інтеграції та вступу до ЄС має бути синхронізована та узгоджена з процесом виконання рішень Страсбурзького Суду. Прогрес у виконанні рішень Європейського суду з прав людини, що стосуються системно-структурних проблем, у частині заходів загального характеру, буде значним успіхом у досягненні відповідності стану правової системи України Копенгагенським критеріям приєднання до ЄС. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject Council of Europe en_US
dc.subject European Union en_US
dc.subject European Convention on Human Rights en_US
dc.subject European Court of Human rights en_US
dc.subject case-law en_US
dc.subject accession en_US
dc.subject European integration en_US
dc.subject execution of judgments en_US
dc.subject Copenhagen criteria en_US
dc.subject article en_US
dc.subject Рада Європи uk_UA
dc.subject Європейський Союз uk_UA
dc.subject Європейська конвенція з прав людини uk_UA
dc.subject Європейський суд з прав людини uk_UA
dc.subject практика Суду uk_UA
dc.subject приєднання uk_UA
dc.subject європейська інтеграція uk_UA
dc.subject виконання рішень uk_UA
dc.subject Копенгагенські критерії uk_UA
dc.title Case-law of the European Court of Human Rights and the European Union Law: An Area of Important Interaction and Dialogue for Stronger Human Rights Protection in Europe en_US
dc.title.alternative Практика Європейського суду з прав людини та право Європейського Союзу: перехрестя значущого взаємного впливу та діалогу з метою посилення захисту прав людини в Європі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics