eKMAIR

Етимологічний словник суфіксів української мови як багатоаспектне джерело лінгвістичних досліджень

Show simple item record

dc.contributor.author Лучик, Алла
dc.date.accessioned 2020-07-07T21:04:50Z
dc.date.available 2020-07-07T21:04:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Лучик А. А. Етимологічний словник суфіксів української мови як багатоаспектне джерело лінгвістичних досліджень / Лучик Алла Анатоліївна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 76-78. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17612
dc.description.abstract У тезах аргументується важливість для різних гуманітарних наукових галузей, передовсім мовознавства, видання, підготовленого за редакцією В.В. Лучика Етимологічного словника суфіксів української мови. Обстоюється думка про те, що вихід у світ цієї праці сприятиме розвиткові як традиційних, так і новітніх галузей мовознавства. uk_UA
dc.description.abstract Theses prove the importance of The etymological dictionary of Ukrainian suffixes, edition prepared by V. V. Luchyk for various humanities branches, especially linguistics,. The idea that this work will promote the development oftraditional and new branches of linguistics is stated. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject етимологічний словник суфіксів uk_UA
dc.subject порівняльно-історичне мовознавство uk_UA
dc.subject етимологія uk_UA
dc.subject реконструкція форм uk_UA
dc.subject дериватологія uk_UA
dc.subject когнітивна лінгвістика uk_UA
dc.subject лінгвокультурологія uk_UA
dc.subject матеріали конференції uk_UA
dc.subject etymological dictionary of suffixes en_US
dc.subject comparative-historical linguistics en_US
dc.subject etymology en_US
dc.subject reconstruction of forms en_US
dc.subject derivatology en_US
dc.subject cognitive linguistics en_US
dc.subject linguocultural studies en_US
dc.title Етимологічний словник суфіксів української мови як багатоаспектне джерело лінгвістичних досліджень uk_UA
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics