eKMAIR

Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака)

Show simple item record

dc.contributor.author Сидорчук, Таїсія
dc.date.accessioned 2012-11-07T09:09:22Z
dc.date.available 2012-11-07T09:09:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Сидорчук Т. М. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака) / Таїса Сидорчук // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2011. - Т. 19, кн. 1. - С. 100-112. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1754
dc.description The author undertakes the first attempt to suggest the systematization of the archival component of the scientific heritage of the prominent scholar O. Pritsak. This archival collection is conserved at the Memorial cabinet-library of Omeljan Pritsak located at the National University of "Kyiv-Mohyla Academy". The main attention in research is turned to delineate the peculiarities of the contents and spectrum of the kinds and types of the documents in the context of the requirements of systematization and specifics of the process of elaboration. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано архівну складову наукової спадщини видатного вченого О. Пріцака, що зберігається в Меморіальному кабінеті-бібліотеці Омеляна Пріцака Національного університету "Києво-Могилянська академія"; головну увагу звернуто на розкриття особливостей змістовного наповнення та розмаїття видів і типів документів архівної колекції вченого, а також пов’язані з ними вимоги і особливості її систематизації та опрацювання. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject збереження документів uk_UA
dc.subject систематизація документів uk_UA
dc.subject архів uk_UA
dc.subject Пріцак Омелян uk_UA
dc.subject preservation of sources uk_UA
dc.subject document systematization uk_UA
dc.subject archive uk_UA
dc.subject Pritsak Omeljan uk_UA
dc.title Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Студії з архівної справи та документознавства. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака
    Метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для активізації наукових досліджень у галузі сходознавства у НаУКМА та Україні шляхом опрацювання, введення до наукового обігу та популяризації наукової спадщини видатного вченого-сходознавця Омеляна Пріцака.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics