eKMAIR

Кафедра культурології

Кафедра культурології

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Шнайдер, Віта (2019)
  Робота зіставляє теорію розподілу чуттєвого Жака Рансьєра та тріаду виробництва простору Анрі Лефевра. Вводиться поняття “межування”, що як стратегія розподілу чуттєвого діє подвійно. З одного боку, в контексті конституювання ...
 • Терновська, Марія (2018)
  Роботу присвячено інтерпретації феномену істерії у версії П’єра Жане. Запропоноване П. Жане трактування істерії окреслено завдяки концептуалізації «істеричної тілесності», яка дозволяє означити властиве цьому ...
 • Новосільна, Наталія (2010-07-15)
  У бакалаврській роботі досліджується взаємозв’язок лівої ідеології та французького кінематографу 60-70-их років. Розглядаються підходи до визначення поняття ідеології, здійснюється огляд історичного становлення трьох ...
 • Небеська, Анна (2010-06-24)
  У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня бакалавра культури розглядається важка музика від її виникнення до сьогодення. Увага акцентується на розвитку важкої музики й еволюції жанру до різноманіття піджанрів, а також ...
 • Шостак, Наталія (2010-06-24)
  Робота присвячена з’ясуванню поняття гендер, дослідженню особливостей репрезентації статі в капіталістичній і соціалістичній рекламі на основі порівняльного культурологічного аналізу, заснованого на гендерних дослідженнях, ...
 • Бабенко, Єлизавета (2009-07-01)
  У даній бакалаврській роботі здійснено деконструкцію поняття "кризи" у економічному, політичному та соціальному вимірі та проаналізовані причини світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на основі структури ...
 • Сарапіна, Євгенія (2009-06-28)
  Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра присвячено "новому історизму" - напряму, що виник у 1980-і роки в США на межі історії та літературної критики. У теоретичній частині розглянуто засади "нового історизму", ...
 • Прокопенко, Леся (2009-06-23)
  Метою кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня бакалавра культури є постановка питань щодо тлумачення, статусу та поля дії естетичного в теперішній ситуації, узагальненій під знаком споживання. Історія гуманітарних ...