eKMAIR

Фонд №10. Омелян Йосипович Пріцак (07.04.1919 – 29.05.2006). Видатний вчений, філолог, сходознавець, історик

Долучені файли

Колекції

  • Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака
    Метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для активізації наукових досліджень у галузі сходознавства у НаУКМА та Україні шляхом опрацювання, введення до наукового обігу та популяризації наукової спадщини видатного вченого-сходознавця Омеляна Пріцака.