eKMAIR

The Material Culture of the Old Rus Population as a Subject of a Museum Exposition: Information and Attractive Properties

Show simple item record

dc.contributor.author Moskalenko, Andrii
dc.date.accessioned 2019-12-02T12:49:02Z
dc.date.available 2019-12-02T12:49:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Moskalenko A. The material culture of the Old Rus population as a subject of a museum exposition: information and attractive properties / Andrii Moskalenko // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. - 2019. - Т. 2. - С. 41-46. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16687
dc.description.abstract The article considers the problem of determination of information and attractive properties of the Old Rus population’s material culture as a subject of a museum exposition. The author analyzes material culture artefacts and archaeological complexes in general. Exhibits are divided into three groups by information and attractive properties: subsidiary, basic, and unique. The first has the least attractive level, the second has the middle attractive level, and the third has the highest attractive level. One of the categories of archaeological findings cannot be a base of an "Old Rus period" museum exposition. The author came to conclusions that artefacts of every group should be represented in a museum exposition en_US
dc.description.abstract Статтю присвячено аналізу матеріальної культури давньоруського населення Канівського Подніпров’я з погляду її інформаційних та атрактивних властивостей як предмета музейної експозиції. Проаналізовано як предмети матеріальної культури, так і нерухомі археологічні об’єкти та комплекси. Інформаційні властивості давніх артефактів як потенційних музейних експонатів запропоновано визначати за історичною інтерпретацією та статистичним принципом. Рівень атрактивності традиційно визначається зовнішнім виглядом артефакту і має відносний характер. До історичної інтерпретації входить низка характеристик: техніко-типологічні особливості артефактів, їхнє функціональне значення, походження, соціальна страта та етнічна належність власника або значення об’єкта для давнього суспільства в період його функціонування за прямим призначенням. У музейній експозиції також повинні висвітлюватися регіональні особливості історико-культурного розвитку Канівського Подніпров’я у Х–ХІІІ ст. Статистичний принцип враховує чотири аспекти. У першому випадку статистично опрацьовуються для потреб музейної експозиції масові або рідкісні типи артефактів, притаманні "надетнічній" загальнодержавній культурі Давньої Русі. До другого належать матеріальні залишки, притаманні традиційній культурі східних слов’ян. До третього – об’єкти матеріальної спадщини, характерні для традиційної культури іноетнічних груп, які проживали на теренах Канівського Подніпров’я в давньоруський час. Четвертий аспект стосується імпортних речей. Отже, за інформаційними властивостями експонати розподілено на три групи: допоміжні, основні та унікальні. Перші відносно інших мають найменшу атрактивність, другі – середню, треті – високу. Експонати групи "допоміжні" доповнюють музейну експозицію, розширюючи її "інформаційний діапазон". Артефакти групи "основні" є рештками предметів матеріальної культури, здебільшого статистично найпоширеніших у культурних нашаруваннях пам’яток і пов’язаних із широкими масами давньоруського населення Канівського Подніпров’я. Знахідки групи "унікальні" спрямовані на підвищення загального рівня атрактивності експозиції. Переважно це речі, пов’язані з представниками соціальної верхівки давньоруського суспільства; або знахідки, які є носіями статистично рідкісної історичної інформації. Автор доходить висновку, що задля відображення якомога ширшої інформації про матеріальну культуру давньоруського населення в музейній експозиції мають бути представлені експонати всіх трьох груп. Однак центральне місце має належати експонатам групи "основні", оскільки саме вони відображають характер матеріальної культури найширших мас населення. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject material culture en_US
dc.subject the Old Rus en_US
dc.subject the Kaniv Dnipro River region en_US
dc.subject museum exposition en_US
dc.subject exhibits en_US
dc.subject information properties en_US
dc.subject attractiveness en_US
dc.subject article en_US
dc.subject матеріальна культура uk_UA
dc.subject Давня Русь uk_UA
dc.subject Канівське Подніпров’я uk_UA
dc.subject музейна експозиція uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title The Material Culture of the Old Rus Population as a Subject of a Museum Exposition: Information and Attractive Properties en_US
dc.title.alternative Матеріальна культура населення Давньої Русі як предмет музейної експозиції: інформаційні та атрактивні властивості uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics