eKMAIR

Гіперизми в західнополіських фольклорних текстах

Show simple item record

dc.contributor.author Грицевич, Юрій
dc.date.accessioned 2019-10-09T09:26:52Z
dc.date.available 2019-10-09T09:26:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Грицевич Ю. Гіперизми в західнополіських фольклорних текстах / Юрій Грицевич // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 21-23. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16350
dc.description.abstract У статті на матеріалі текстів фольклору та даних діалектології детально прокоментовано гіперичні форми в говірках Західного Полісся. Проаналізовані з опорою на діалектографічні джерела західнополіські уснопоетичні тексти підтверджують гіпотезу про евристичну цінність фольклорних записів як матеріалу для вивчення особливостей народного мовлення. uk_UA
dc.description.abstract Thesis, drawing on the recent dialectological studies and the materials of the folklore texts, provide a detailed analysis of the hypercorrect forms in Western-Polissian dialect of the Ukrainian language. The key findings of this study confirm the hypothesis about heuristic value of folklore records as a case study of the dialectal speech peculiarities. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject фонетика uk_UA
dc.subject гіперизм uk_UA
dc.subject приголосний uk_UA
dc.subject голосний uk_UA
dc.subject говірки uk_UA
dc.subject фольклорні тексти uk_UA
dc.subject Західне Полісся uk_UA
dc.subject тези конференції uk_UA
dc.subject phonetics en_US
dc.subject hypercorrect forms en_US
dc.subject consonant en_US
dc.subject vowel en_US
dc.subject dialects en_US
dc.subject folklore texts en_US
dc.subject Western Polissia en_US
dc.title Гіперизми в західнополіських фольклорних текстах uk_UA
dc.title.alternative Hypercorrect forms in Western-Polissian folklore texts en_US
dc.type Conference materials uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 24 травня 2019 р. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics