eKMAIR

Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки

Show simple item record

dc.contributor.author Лук'яненко, Ірина
dc.contributor.author Панченко, Н. В.
dc.date.accessioned 2019-09-12T11:00:51Z
dc.date.available 2019-09-12T11:00:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Лук'яненко І. Г. Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки / Лук'яненко І. Г., Панченко Н. В. // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. - Бердянськ : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - Розд. 1.9. - С. 100-113. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16217
dc.description.abstract Державний бюджет є однією з найважливіших ланок фінансової системи, яка за рахунок перерозподілу валового внутрішнього продукту має забезпечувати реалізацію соціально-економічної політики держави, підтримувати макроекономічну стабільність та належний рівень життя населення. Проте, протягом тривалого часу стан української економіки характеризується наявністю бюджетного дефіциту, постійно зростаючим рівнем державного боргу, макроекономічною дестабілізацією та значною тінізацією. За таких умов значно посилюється роль системи оподаткування та податкової політики в бюджетно-податковому регулюванні та їх трансмісійного впливу на розвиток економіки країни. Відповідно, здійснюючи зміни у податковому законодавстві, необхідно концентруватись не тільки на заходах, що стимулюють наповнення державного бюджету, але й таких, що спрямовані на зменшення тіньового сегменту вітчизняної економіки. Це обумовлює актуальність дослідження ефективності каналів фіскальної трансмісії, зокрема як регулятора макроекономічної стабільності та детінізації української економіки. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject економіка uk_UA
dc.subject фіскальна трансмісія uk_UA
dc.subject векторні авторегресійні моделі uk_UA
dc.subject розділ книги uk_UA
dc.title Моделювання впливу каналів фіскальної трансмісії на економічне зростання та детінізацію української економіки uk_UA
dc.type Book chapter uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics