eKMAIR

Вип. 43. Мовознавчі студії

Вип. 43. Мовознавчі студії

 

Recent Submissions

  • Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу (2011)
    У статті розглянуто необхідність розроблення відповідної методології з метою опрацювання архівних документів, зокрема текстів, написаних османсько-тюркською мовою. Також подано здійснений автором адекватний переклад одного ...
  • Ярун, Галина (2011)
    Статтю присвячено інтерпретації форми і змісту як основних сутностей лінгвістичної теорії О. О. Потебні, досліджено особливості їх взаємодії, що визначають творчий потенціал мови та її одиниць.