eKMAIR

Наукові записки НаУКМА. Літературознавство

Наукові записки НаУКМА. Літературознавство

 

Щорічний збірник наукових праць "Наукові записки НаУКМА. Літературознавство" виходить з 1996 року та репрезентує основні напрями досліджень кафедри літературознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія". Матеріали чергового тому присвячені актуальним питан- ням середньовічної та барокової літератури, теорії та історії української літератури XIX–XXI ст., історії світової літератури та компаративістики. Розраховано на науковців, викладачів, студентство, працівників культурно-освітніх установ і усіх, хто цікавиться проблемами світового та вітчизняного літературознавства.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Дубина, Ольга (2018)
  У статті висвітлено головні особливості змалювання образів гріхів і спокус у збірках богородичних оповідань "Тератургима" Афанасія Кальнофойського, "Небо новоє" і "Скарбниця потребная" Іоаникія Галятовського та "Руно ...
 • Калитенко, Тетяна (2018)
  Середньовічний світогляд бачить всесвіт як двоїсту систему духовного та земного. Така структурна особливість реалізується у літературних текстах за допомогою різних видів топосів. Острів, пустеля, місто, а також печера – ...
 • Линник, Марія (2018)
  У статті проаналізовано символіку збірки Г. Сковороди "Сад божественних пісень". Сильною позицією книжки є символ саду, яку філософ розширив введенням метафоричного образу зерен як мудрості, що "проросли із Священного ...
 • Максимчук, Ольга (2018)
  У статті проаналізовано відображення сотеріологічних (пов’язаних із церковним ученням про спасіння) мотивів у проповіді Леонтія Карповича "Наука в неділю перед Різдвом". Розглянуто характеристику образу Спасителя-Месії, ...
 • Пелешенко, Олена (2018)
  У статті розглянуто феномени жанрової та ідеологічної пам’яті ландшафтів українських ходінь до раю та показано поліморфізм функцій просторових описів у середньовічній літературі. Теоретичний аспект дослідження передбачає ...
 • Агеєва, Віра (2018)
  У статті розглянуто один із аспектів надзвичайно широкого інтертекстуального поля прози Віктора Домонтовича. Поняття зради й відступництва письменник інтерпретує у різних контекстах і в різному історичному антуражі. Зокрема ...
 • Богдан, Світлана (2018)
  Статтю присвячено сакральним мотивам у поезії М. Вінграновського. Розглянуто правопис слова "Бог" у ранніх і пізніших поезіях автора, вказано на тексти з релігійною образністю і тематикою (зокрема проаналізовано неопубліковані ...
 • Борисюк, Ірина (2018)
  Статтю присвячено проблемі конструювання суб’єкта в ліриці Мар’яни Савки з погляду взаємодії Я/Іншого, що є однією з найбільш характерних рис поетики дев’яностників. Суб’єкт лірики в поезії дев’яностників мовить із ...
 • Вороновська, Дарина (2018)
  У статті вперше здійснено інтерпретацію поетичних текстів Олега Лишеги шляхом звернення до концепції барокового коду. Проаналізовані таким чином, зокрема, "пісня 822", "Півень", "Шовковиця", "Ворон", "Пацюк" і "пісня 3". ...
 • Ганжа, Тетяна (2018)
  У статті проаналізовано категорію дикості в поезії Олега Лишеги. Екокритична категорія дикості – як протилежність до цивілізованого, обжитого, людського – дає змогу окреслити основні ознаки лісу у поезії Лишеги як дикого, ...
 • Даниленко, Людмила (2018)
  У статті розглянуто інтертекстуальне тло в романі Сергія Оксеника "Вбивство п’яноï піонерки". Ідеться про використання художньоï літератури, кіно і пісень як джерела зображення ретрочасу. Виявлено, що система мікротекстів ...
 • Лаюк, Мирослав (2018)
  У статті досліджено роль кіно у творчості Василя Герасим’юка. Простежено особливості використання кінематографічних прийомів, проаналізовано цитування кінокласики, розкрито значення постаті І. Миколайчука у текстах В. ...
 • Півень, Святослав (2018)
  У статті розглянуто, як у сучасній літературі фентезі (на прикладі циклів "Відьмацька сага" Анджея Сапковського, "Пісня Льоду й Полум’я" Джорджа Мартіна та "Зворотний бік" Дари Корній) висвітлюється проблема релігії. ...
 • Польщак, Анелія (2018)
  Статтю присвячено дослідженню теми віри у творчості видатного французького письменника ХХ ст. Ф. Моріака. Аналіз релігійного аспекту романів митця дає можливість зробити висновок про те, що істотну частину світосприйняття ...
 • Шалагінов, Борис (2018)
  У статті підсумовано основні результати багаторічного дослідження "веймарської класики" і раннього німецького романтизму, розкрито суть "модерністичного проекту", спрямованого на інтелектуально-культурне оновлення всього ...
 • Шувалова, Марія (2018)
  Сьогодні оповідка є одним із найпопулярніших жанрів, який хоч і виник ще в прадавні часи, проте не був ґрунтовно дослідженим. Тому крім спроби окреслити історію жанру, в статті звернено увагу на проблеми та перспективи ...
 • Ятченко, Лариса (2018)
  У статті досліджено використання ритуально-міфологічного субстрату у контексті творення сюжету. Розглянуто імена персонажів роману "Ґолем" як такі, що репрезентують функції. Проаналізовано мотив андрогіна крізь призму міфів.
 • Лисий, Іван (2018)
  Сутністю драгоманівського соціально-політичного космополітизму є ідея прав особи і самоуправи громад і країв, що передбачає їхню автономію і федеральну злуку. Чесноти космополітичної позиції Драгоманов акцентував, ...
 • Пашко, Оксана (2018)
  Історія публікації текстів у 1920-х рр., вивчення механізмів "спотворення" їх органами цензури порушує важливі текстологічні проблеми – відтворення оригінального авторського тексту, який часто виявляється захованим за ...
 • Полюхович, Ольга (2018)
  У статті проаналізовано конструювання національно-культурної ідентичності в щоденникових записах Олександра Довженка. Cтратегія автора засновується на постійному відтворенні фрагментів минулого життя в Україні, чутливості ...

View more