eKMAIR

Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні?

Show simple item record

dc.contributor.author Чала, Ніна
dc.date.accessioned 2018-12-05T13:27:44Z
dc.date.available 2018-12-05T13:27:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Чала Н. Д. Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? / Чала Н. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1. - С. 115-119. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-4739
dc.identifier.issn 2519-4747
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14847
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2519-4739312018150648
dc.description.abstract Статтю присвячено пошуку відповіді на запитання: чи можуть креативні індустрії стати драйверами економічного розвитку країни? Визначено категоріальний апарат, зокрема розглянуто поняття креативної економіки, показано її відмінність від інноваційної економіки. Крім того, у статті описано недосконалість класифікації креативних індустрій в Україні, наприклад, у статистиці комп’ютерне обладнання обраховують разом із програмним забезпеченням, через що спостерігається незіставність офіційних статистичних даних із фактичною ситуацією. Зроблено порівняльний аналіз внеску креативних індустрій в економіку Великої Британії, країн ОЕСР та України. У статті наведено приклади осередків креативної економіки в Україні. Крім того, визначено показники для оцінки внеску креативних індустрій в економічний розвиток країни та зазначено особливості державної політики щодо підвищення їх частки в економіці. Також поставлено дискусійне питання щодо продуктивності креативних індустрій, зокрема показано, що ІТ-сектор та "хенд мейд" належать до креативних індустрій, формують креативну економіку, але за продуктивністю, рівнем зростання та окупності інвестицій суттєво відрізняються. Зроблено висновок, що частка креативних індустрій в економіках різних країн є невеликою, до 6 %, драйверами економічного розвитку можуть стати креативні індустрії з високими темпами зростання та дохідності (ІТ-сектор, розробка відеоігр, наукові розробки тощо). uk_UA
dc.description.abstract The article answers the question whether creative industries can become the drivers of the country’s economic development The article defines the creative economy and creative industries. The paper shows how the creative economy and innovative economy differ. The basis of the creative economy is culture, and the basis of the innovative economy is technology. The author shows the imperfection of the classification of creative industries in Ukraine. For example, computer equipment is counted together with the software. However, computer equipment (hardware) is an innovative technology, and software is a creative industry. This situation leads to errors in calculating the contribution of creative industries to the GDP of the country. The article contains a comparative analysis of the contribution of creative industries to the economy of OECD countries, the UK and Ukraine. The article presents examples of creative clusters in Ukraine. In addition, it has been shown that most of the creative industries in Ukraine are in the informal economy, and they are not reflected in official statistics. The article draws attention to the peculiarities of the state policy on increasing the share of creative industries in the economy, as well as indicators for assessing the contribution of creative industries to the country’s economic development. The article shows that productivity and growth rates in different sectors of creative industries are different. This is illustrated by the example of two polar sectors: IT and handmade. IT and handmade relate to creative industries and form a creative economy; however, productivity, growth, and return on investments in these sectors are significantly different. So the author concludes that the share of creative economy in different countries is up to 6 %. The drivers of economic development can become creative industries with high rates of growth and profitability, namely IT, the development of video games, and scientific developments. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject креативні індустрії uk_UA
dc.subject креативна економіка uk_UA
dc.subject економічний розвиток uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject creative industries en_US
dc.subject creative economy en_US
dc.subject economic development en_US
dc.title Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? uk_UA
dc.title.alternative Will Creative Industries Become Drivers of Economic Growth in Ukraine? en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2018. - Т. 3, вип. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics