eKMAIR

Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Лендєл, Оксана
dc.date.accessioned 2018-11-08T15:29:51Z
dc.date.available 2018-11-08T15:29:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Лендєл О. М. Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності / Лендєл О. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 87-91. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-4747
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14689
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119809
dc.description.abstract У статті розглянуто соціальні ефекти (екстерналії) від здійснення інвестиційної діяльності та їхній вплив на соціально-економічний розвиток. Визначено відмінності між поняттями "соціальний ефект" та "соціальні екстерналії". Розглянуто типи соціальних екстерналій та окремі категорії інвестицій, пов’язані з цілеспрямованим досягненням соціальних ефектів, як-от соціальні, ціннісні, соціально-відповідальні інвестиції. Проаналізовано основні позитивні екстерналії для суспільства в результаті залучення інвестицій. Зроблено висновок щодо перспектив інвестиційної діяльності, пов’язаних із досягненням побічних соціальних ефектів, та визначено необхідні кроки щодо покращення умов залучення та здійснення інвестицій. uk_UA
dc.description.abstract This article researches social effects (externalities) from the investment activity and their impact on the social and economic development. The main differences between the concepts of “social impact” and “social externalities” have been defined. The types of social externalities and certain categories of investments related to the purposeful achievement of social effects such as social, values-based, socially responsible investment have been considered. The main positive externalities for the society as a result of investment attraction have been analyzed. The author concludes that the prospects of investment activity related to the achievement of the positive social effects and defines the ways to improve the modern economic conditions for attracting investment. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject екстерналії uk_UA
dc.subject соціальний ефект uk_UA
dc.subject інвестиції uk_UA
dc.subject соціальні інвестиції uk_UA
dc.subject інвестиційна діяльність uk_UA
dc.subject економічна діяльність uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject externalities en_US
dc.subject social impact en_US
dc.subject investment en_US
dc.subject social investment en_US
dc.subject investment activity en_US
dc.subject economic activity en_US
dc.title Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності uk_UA
dc.title.alternative Social externalities as a side effect of the investment activity en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics