eKMAIR

Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця: [препринт]

Show simple item record

dc.contributor.author Гірник, Андрій
dc.date.accessioned 2012-04-13T08:22:57Z
dc.date.available 2012-04-13T08:22:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1436
dc.description.abstract Закінчуючи вищий навчальний заклал, випускник потрапляє в умови потенційно конфліктогенного професійного середовища, в якому має ефективно діяти, вирішуючи як власне фахові так і соціально-психологічні задачі. Конфліктологічна компетентність як вид соціально-психологічної компетентності має забезпечити успішність вирішення фахівцем задач щодо управління конфліктом в процесі здійснення професійної діяльності та доцільного впливу на середовище своєї діяльності. Усвідомлення того, що конфліктологічну компетентність можна і потрібно формувати в процесі підготовки спеціаліста, породжує завдання теоретичного, методичного і організаційного забезпечення конфліктологічної освіти. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject конфліктологічна компетентність uk_UA
dc.subject соціальна психологія uk_UA
dc.subject конфліктологія
dc.title Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності сучасного фахівця: [препринт] uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої освіти: Третя Міжнар. наук. конф., [м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 13-14 трав. 2011 р.: зб. матеріалів] / [ред. кол.: Кремень В. Г., Гірник А. М., Сватко Ю. І.... та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. П. Василенка, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв... [та ін.]. - Х.: [Міськдрук], 2011. - С. 19-22. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics