eKMAIR

Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід (Ткачук, М. Л. & Брюховецький, В. С. (Ред.). (2015-2017). Київська духовна академія в іменах: 1819-1924: енциклопедія: в 2 т. К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія : [рецензія]

Долучені файли

Колекції