eKMAIR

Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine: Linked, Interlinked or Unlinked?

Show simple item record

dc.contributor.author Semigina, Tetyana
dc.contributor.author Kishkina, Olga
dc.date.accessioned 2018-10-08T12:04:57Z
dc.date.available 2018-10-08T12:04:57Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Semyghina T. Public health policy and public health research in Ukraine: linked, interlinked or unlinked? / Semyghina Tetyana, Kishkina Olga // Маґістеріум. Вип. 25. Соціальна робота і охорона здоров'я / [упоряд.: Семигіна Т. В.]. - 2006. - С. 28-33. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14285
dc.description.abstract The paper explores the presence of connection between public health policy and public health research in Ukraine. Particularly, the authors' attention is paid to; the grounds for developing public health policy in Ukraine; priorities and main areas of public health research; the structure of public health research; input of international projects into public health research (such as Project CINDI, the International Renaissance Foundation, the World Bank, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, USAID, European Union). The perspective trends for developing connection between public health policy and public health research are outlined. en_US
dc.description.abstract У статті проаналізовано зв'язок між: політикою охорони здоров'я та дослідженнями у цій сфері в Україні. Зокрема, автори висвітлюють такі питання: основа для розвитку політики охорони здоров'я в Україні; пріоритети та головні сфери досліджень в охороні здоров'я; структура досліджень; внесок міжнародних проектів у дослідження в охороні здоров'я (таких як "СІНД", Міжнародного фонду "Відродження", Світового банку, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, "USAID", Європейського Союзу). Визначено перспективні напрями розвитку взаємозв'язку між політикою та дослідженнями у сфері охорони здоров'я. uk_UA
dc.language.iso en en_US
dc.subject health care en_US
dc.subject health policy en_US
dc.subject public health research en_US
dc.subject Ukraine en_US
dc.subject article en_US
dc.title Public Health Policy and Public Health Research in Ukraine: Linked, Interlinked or Unlinked? en_US
dc.title.alternative Політика та дослідження у сфері охорони здоров'я: зв'язок, взаємозв'язок чи його відсутність? uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Маґістеріум. Вип. 25. Соціальна робота і охорона здоров'я uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics