eKMAIR

Про деякi задачi багатокритерiальної оптимiзацiї з неточно заданими цiльовими функцiями та обмеженнями при побудовi рекомендацiйної системи вибору навчальних дисциплiн

Долучені файли

Колекції