eKMAIR

Невідома розвідка професора Київської духовної академії П. П. Кудрявцева про поховання у соборі Києво-Братського монастиря

Show simple item record

dc.contributor.author Бурега, Володимир
dc.date.accessioned 2018-05-15T09:23:42Z
dc.date.available 2018-05-15T09:23:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Бурега В. Невідома розвідка професора Київської духовної академії П. П. Кудрявцева про поховання у соборі Києво-Братського монастиря / Володимир Бурега // Київська Академія. - Київ : Дух і літера, 2017. - Вип. 14. - С. 180-194. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12970
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/1995-025x2017130148 en_US
dc.description.abstract Публікація вводить до наукового обігу рукопис професора Київської духовної академії Петра Кудрявцева, присвячений похованням, що були виявлені у 1878-1879 р. під підлогою Богоявленського собору Києво-Братського монастиря. Під час заміни підлоги намісник монастиря спустився у підпомістя собору, де знайшов два раніше невідомих поховання. В одній труні було тіло у священному облаченні та митрі, другу труну, кам’яну, намісник вирішив не відкривати та не оглядати. Інформацію про ці поховання Петро Кудрявцев отримав від не названого ним знавця київської старовини у 1920-ті рр. За його припущенням, у першій із трун був похований відомий церковний діяч XVII ст. митрополит Газький Паїсій Лігарид, а кам’яна труна могла належати гетьманові Петру Сагайдачному. Обидва поховання було здійснено в Братському монастирі ще до спорудження мурованого Богоявленського собору. Ймовірно, під час будівництва собору обидві могили опинилися у його межах - у підпіллі. Ці поховання ніколи не досліджувалися та були втрачені під час знищення собору у 1935 р. Наведене у додатку повідомлення Кудрявцев зробив на одному із засідань Комісії Києва і Правобережної України, що діяла при Історичній секції Всеукраїнської Академії наук упродовж 1924–1931 рр. Рукопис нині зберігається в архіві Московської духовної академії. uk_UA
dc.description.abstract This publication involves the scientific circulation of the manuscript of Kyiv Theological Academy Professor Peter Kudriavtsev, which is dedicated to the burials revealed in the underground of Epiphany cathedral of Kyiv Confraternal monastery in 1878–79. During replacement of the cathedral floor, the vicar of the monastery went down to the underground where he found burial of two before unknown persons. In one coffin there was miter. The other coffin, which appeared to be made of stone, was not opened and investigated. According to P. Kudriavtsev’s assumptions, in the first coffin Metropolitan of Gaza Paisios Ligarideswas was buried, a well-known church figure of the 17th century. The stone coffin could belong to Hetman Petro Sahaidachny Both burials were been carried out in Confraternal monastery, before Epiphany Cathedral had even been built. Possibly, during building the cathedral both tombs got into a cathedral area (in its underground). These burials were never investigated and were lost during the cathedral destruction in 1935. P. Kudriavtsev has received the information on the specified burials from the expert on the Kyiv olden time not named in 1920th. Possibly, the presented text of the article represents the message made by Kudriavtsev on one of the sessions of the Commission of Kyiv and Right-bank Ukraine which operated at the Historical section of Ukrainian Academy of Sciences in 1924–1931. The manuscript has remained in the Archive of the Moscow Theological Academy en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Київська духовна академія uk_UA
dc.subject Києво-Братський монастир uk_UA
dc.subject Московська духовна академія uk_UA
dc.subject Петро Кудрявцев uk_UA
dc.subject Всеукраїнська Академія наук uk_UA
dc.subject Паїсій Лігарид uk_UA
dc.subject Петро Сагайдачний uk_UA
dc.subject київський некрополь uk_UA
dc.subject митра uk_UA
dc.subject труна uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject Kyiv Theological Academy en_US
dc.subject Kyiv Confraternal Monastery en_US
dc.subject Moscow Theological Academy en_US
dc.subject Peter Kudriavtsev en_US
dc.subject Ukrainian Academy of Sciences en_US
dc.subject Paisios Ligarides en_US
dc.subject Petro Sahaidachny en_US
dc.subject Kyiv necropolis en_US
dc.subject mitre en_US
dc.subject burial en_US
dc.title Невідома розвідка професора Київської духовної академії П. П. Кудрявцева про поховання у соборі Києво-Братського монастиря uk_UA
dc.title.alternative Unknown Research of Kyiv Theological Academy Professor Peter Kudryavtsev about Burial Places in the Kyiv Confraternal Monastery Cathedral en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Київська Академія. - Київ : Дух і літера, 2017. - Вип. 14. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics