eKMAIR

Спектри поверхневих білків Corynebacterium glutamicum на різних фазах розвитку культури

Долучені файли

Колекції