eKMAIR

Вип. 48. Літературознавчі студії

Вип. 48. Літературознавчі студії

 

Останні додані

  • Борисюк, Ірина (2012)
    Статтю присвячено аналізу взаємодії «моєї» та «чужої» свідомості у просторі тексту. Особливу увагу приділено репрезентації «чужої» свідомості крізь призму «моєї» точки зору і стереотипів «моєї» рідної культури.