eKMAIR

Література та ідеологія: [передмова]

Show simple item record

dc.contributor.author Моренець, Володимир
dc.date.accessioned 2018-01-15T17:33:19Z
dc.date.available 2018-01-15T17:33:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Моренець В. П. Література та ідеологія : [передмова] / Володимир Моренець // Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2017. - С. 4-12. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12446
dc.description.abstract Передмова до книги "Література та ідеологія : колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2017. - 482 с. - Редкол. : Моренець В. П., Агеєєва В. П., Брюховецький В. С., Іванюк С. С., Ісіченко І., Квіт С. М., Панченко В. Є., Пронкевич О. В., Шалагінов Б. Б." uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.title Література та ідеологія: [передмова] uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Література та ідеологія: колективна монографія / [В. Агеєва, В. Єрмоленко, С. Іванюк та ін. ; наук. ред. та упоряд. Моренець В. П.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics