eKMAIR

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

 

Recent Submissions

  • Лютий, Тарас (2009)
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київ, 2009. У ...
  • Карповець, Максим (2013-05-17)
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. У дисертації здійснено філософсько-антропологічний аналіз міста ...
  • Карповець, Максим (2013-05-16)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОНмолодьспорту ...