eKMAIR

Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на Сході України

Show simple item record

dc.contributor.author Богданов, С.
dc.contributor.author Гірник, Андрій
dc.contributor.author Лазоренко, Б.
dc.contributor.author Савінов, В.
dc.contributor.author Соловйова, В.
dc.date.accessioned 2017-08-29T08:01:12Z
dc.date.available 2017-08-29T08:01:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на Сході України / С. О. Богданов, А. М. Гірник, Б. П. Лазоренко, В. В. Савінов, В. В. Соловйова // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; [редкол. Л. А. Найдьонова та ін.]. - Київ : Міленіум, 2016. - Вип. 4 (18). - С. 40-51. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11860
dc.description.abstract На основі опитування дітей різних вікових груп, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на сході України, виявлено найбільш стресогенні, на їхню думку, чинники соціально-психологічної природи. Cпільними для всіх дітей цієї зони чинниками виявилися насамперед свар-ки в сім’ї і страх війни. Розкрито також вікові особливості сприйняття дітьми стресогенних чинників: так, для дітей 9–11 років найбільш суттєви-ми чинниками є нестача часу у батьків на спілкування та страх насильства з їхнього боку; у віці 12–14 років – роздратування батьків, їхні сварки з діть-ми, страх за життя рідних; у віці 15–17 років – алкогольна залежність бать-ків, брак умов для культурного розвитку. Ключовими інформантами (тобто спеціально відібраними респондентами із числа фахівців, які надають пси-хологічну та соціально-психологічну допомогу дітям) як стресогенні чин-ники визначено матеріальну нестабільність, відсутність взаєморозуміння з боку батьків, пияцтво, подружні зради та розлучення батьків. Серед захо-дів, які б сприяли посиленню стресостійкості дітей, пропонуються такі: підвищення кваліфікації фахівців, створення для них супервізійних груп, проведення інтервізій, врахування фахівцями в процесі взаємодії з дітьми їхніх вікових та психологічних особливостей, а також особливостей їхніх сімей. Береться до уваги також необхідність рахуватися під час роботи з дітьми із специфікою дитячих страхів військових і зброї, а також зі страхом за своє і батьківське життя. uk_UA
dc.description.abstract A survey of the children of different age groups living in the military conflict buffer zone in the east of Ukraine allowed identifying socio-psychological factors, which they perceive as the biggest stressors. Common factors for all the children turned out to be family quarrels and the fear of war. Age peculiarities of the perception of stressors have also been identified. For the 9-11 year old children the most significant factor is parents’ shortage of time to communicate with them and the fear of parent vio-lence. At the age of 12-14 those factors are parentirritation and quarrels with children, as well as the fear for the life of their family members. Children aged 15–17 named their parents alcohol addiction and lack of conditions for cultural development. The key in-formants (respondents especially chosen among the expert who provide psychological and socio-psychological support to children) determined financial instability, lack of understanding of parents, drunkenness, adultery and divorceas stressors. Among the activities enhancing children stress resiliencethe authors consider the following: in-service training of specialists; creation of the supervision groups for them and conduct-ing of the intervision sessions; consideration of age and psychological characteristics of children and their families. In the process of working with children, one should also take into account peculiarities ofthe fear of military men and weapons experienced by chil-dren, as well as the fear for their own lives and the lives of their parents. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject дитяча стресостійкість uk_UA
dc.subject стресогенні чинники uk_UA
dc.subject буферна зона uk_UA
dc.subject воєнний конфлікт uk_UA
dc.subject children’s resilience en
dc.subject stress factors en
dc.subject buffer zone en
dc.subject military conflict en
dc.title Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на Сході України uk_UA
dc.title.alternative Socio-psychological factors of stress resilience of children living in the military conflict buffer zone in the east of Ukraine en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.relation.source Проблеми політичної психології: збірник наукових праць uk_UA
dc.relation.organisation Асоціація політичних психологів України uk_UA
dc.relation.organisation Інститут соціальної та політичної психології НАПН України uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics