eKMAIR

Polska i Ukraina w politycznej mentalności Rosji

Show simple item record

dc.contributor.advisor статья ru_Ru
dc.contributor.author Kirsenko, Michał
dc.contributor.author Bałabuszewicz, Tetiana
dc.date.accessioned 2017-06-12T13:36:06Z
dc.date.available 2017-06-12T13:36:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kirsenko Michał. Polska i Ukraina w politycznej mentalności Rosji = Польша и Украина в Политической ментальности России / Michał Kirsenko, Tetiana Bałabuszewicz // Studia Społeczne. - 2016. - Nr. 14 (1). – S. 39-48. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11547
dc.description Artykut opisuje ewoluj poglqdow politykow Rosji, Zwiqz- ku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej na tradycje narodowe oraz panstwowosc Polski i Rusi-Ukrainy. Dokonano porow- nania punktu widzenia warstw panujqcych Rosji na odr^bnq swoistosc tych obu krajow. Analizowane sq tendencje o cha- rakterze imperialistycznym i szowinistycznym w rosyjskiej opinii publicznej oraz wptyw takich koncepcji na aktualne stosunki bilateralne i perspektywy Rosji. pl
dc.description.abstract В статье рассматривается эволюция взглядов политиков России, Советского Союза и Российской Федерации на национальные традиции и государственность Польши, атакже Руси-Украины. Проведено сравнениеточки зрения России на специфику этих двух стран. Анализируются империалистические и шовинистические тенденциии в российском общественном мнении и влияние этих концепций на двусторонние отношения и перспективы России. ru
dc.language.iso ru uk
dc.subject Польша ru
dc.subject Россия ru
dc.subject Украина ru
dc.subject нация ru
dc.subject самоидентификация ru
dc.subject репрессии ru
dc.subject тоталитаризм ru
dc.subject демократия ru
dc.subject цивилизация ru
dc.subject Polska pl
dc.subject Rosja pl
dc.subject Ukraina pl
dc.subject narod pl
dc.subject samoidentyfikacja pl
dc.subject represje pl
dc.subject totalitaryzm pl
dc.subject demokracja pl
dc.subject cywilizacja pl
dc.title Polska i Ukraina w politycznej mentalności Rosji pl
dc.title.alternative Польша и Украина в Политической ментальности России ru
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Studia Społeczne uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics