eKMAIR

190: Комп'ютерні науки

190: Комп'ютерні науки

 

Останні додані

 • Гороховський, Семен; Галковська, Любов (2016)
  У цій роботі подано розроблені автором модифікації алгоритму GLoSS, що розв’язують розподілену задачу задоволення обмежень із гнучкими обмеженнями. Наведено доведення повноти та коректності алгоритмів, а також оцінки їх ...
 • Мейтус, Володимир (2016)
  Роботу присвячено дослідженню різних рівнів, у рамках яких можна подати поняття інтелекту. Для своєї діяльності система, наділена інтелектом, має моделювати своє навколишнє середовище, а потім використовувати цю модель ...
 • Нікітченко, Микола; Шкільняк, Степан (2016)
  Запропоновано новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – чисті першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами. Такі формалізми є синтезом класичних першопорядкових логік і композиційно-номінативних ...
 • Касьянюк, Веда; Малютенко, Людмила; Шкільняк, Оксана (2016)
  У статті розглянуто програмно-орієнтовні логічні формалізми – чисті першопорядкові композиційно-номінативні транзиційні модальні логіки немонотонних часткових предикатів. На основі властивостей відношення логічного наслідку ...
 • Глибовець, Андрій; Збунь, В. (2016)
  На сьогодні проблему індексації та пошуку текстової інформації майже вирішено, залишилися лише певні моменти покращення адаптованості алгоритмів до потреб користувача. Усі сучасні пошукові системи поставили собі за мету ...
 • Norkin, B. (2016)
  У статті описується інформаційна технологія (та програмне забезпечення) для інтерактивного візуального пошуку Парето-оптимальних даних у великому наборі даних (точок даних). Кожен елемент даних (точка) є вектором із набором ...
 • Бублик, Володимир; Давиденко, А. (2016)
  Стаття містить звіт про важливий напрям діяльності авторів, спрямований на створення та впровадження новітніх засобів розроблення програмних систем в університетські курси програмування на основі використання тісної ...
 • Черкасов, Дмитро (2016)
  У статті розглянуто оптимальні підходи до організації маршрутизації в мережі сучасного підприємства, до складу якої входить низка територіально розмежованих відділень. Використано поняття транспортної інфраструктури ...
 • Горборуков, Вячеслав; Олецький, Олексій (2016)
  Описано основні функціональні можливості автоматизованої системи запису студентів на вибіркові навчальні курси, що була розроблена в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Розглянуто можливості розвитку ...
 • Didmanidze, Ibraim; Didmanidze, Didari (2016)
  У статті описується підхід до розробки комп’ютерних тренажерів, який дозволяє викладачеві університету, що викладає будь-який предмет, діяти в ролі конструктора комп’ютерного тренажера і в разі необхідності не тільки ...