eKMAIR

190: Комп'ютерні науки

190: Комп'ютерні науки

 

Recent Submissions

 • Гороховський, Семен; Галковська, Любов (2016)
  У цій роботі подано розроблені автором модифікації алгоритму GLoSS, що розв’язують розподілену задачу задоволення обмежень із гнучкими обмеженнями. Наведено доведення повноти та коректності алгоритмів, а також оцінки їх ...
 • Мейтус, Володимир (2016)
  Роботу присвячено дослідженню різних рівнів, у рамках яких можна подати поняття інтелекту. Для своєї діяльності система, наділена інтелектом, має моделювати своє навколишнє середовище, а потім використовувати цю модель ...
 • Нікітченко, Микола; Шкільняк, Степан (2016)
  Запропоновано новий клас програмно-орієнтованих логічних формалізмів – чисті першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами. Такі формалізми є синтезом класичних першопорядкових логік і композиційно-номінативних ...
 • Касьянюк, Веда; Малютенко, Людмила; Шкільняк, Оксана (2016)
  У статті розглянуто програмно-орієнтовні логічні формалізми – чисті першопорядкові композиційно-номінативні транзиційні модальні логіки немонотонних часткових предикатів. На основі властивостей відношення логічного наслідку ...
 • Глибовець, Андрій; Збунь, Віктор (2016)
  На сьогодні проблему індексації та пошуку текстової інформації майже вирішено, залишилися лише певні моменти покращення адаптованості алгоритмів до потреб користувача. Усі сучасні пошукові системи поставили собі за мету ...
 • Norkin, B. (2016)
  У статті описується інформаційна технологія (та програмне забезпечення) для інтерактивного візуального пошуку Парето-оптимальних даних у великому наборі даних (точок даних). Кожен елемент даних (точка) є вектором із набором ...
 • Бублик, Володимир; Давиденко, А. (2016)
  Стаття містить звіт про важливий напрям діяльності авторів, спрямований на створення та впровадження новітніх засобів розроблення програмних систем в університетські курси програмування на основі використання тісної ...
 • Черкасов, Дмитро (2016)
  У статті розглянуто оптимальні підходи до організації маршрутизації в мережі сучасного підприємства, до складу якої входить низка територіально розмежованих відділень. Використано поняття транспортної інфраструктури ...
 • Горборуков, Вячеслав; Олецький, Олексій (2016)
  Описано основні функціональні можливості автоматизованої системи запису студентів на вибіркові навчальні курси, що була розроблена в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Розглянуто можливості розвитку ...
 • Didmanidze, Ibraim; Didmanidze, Didari (2016)
  У статті описується підхід до розробки комп’ютерних тренажерів, який дозволяє викладачеві університету, що викладає будь-який предмет, діяти в ролі конструктора комп’ютерного тренажера і в разі необхідності не тільки ...