eKMAIR

Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти: [монографія]

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Лук'яненко, Ірина
dc.contributor.other Вітлінський, В.
dc.contributor.other Корольов, О.
dc.date.accessioned 2017-01-26T13:27:09Z
dc.date.available 2017-01-26T13:27:09Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Лук'яненко, Ірина Григорівна, Системне моделювання показників бюджетної системи України : принципи та інструменти : [монографія] / І. Лук'яненко. - К. : КМ Академія, 2004. - 541 с. : іл. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10876
dc.description.abstract У монографії розглянуто методологічні та прикладні аспекти моделювання механізму бюджетного регулювання на різних ієрархічних рівнях. Проаналізовано особливості застосування сучасних економетричних методів при моделюванні бюджетних процесів, зокрема раціональних та адаптивних очікувань, казуальних та неказуальних підходів, лонгітюдних даних тощо. Визначено основні напрями сучасного економетричного моделювання бюджетних процесів на макро- та мезорівнях. Значну увагу приділено розробці та практичному застосуванню макроеконометричних моделей у контексті бюджетного регулювання, а також моделюванню та аналізу фіскальних шоків в економіці України. Запропоновано концептуальний варіант динамічної макроеконометричної моделі України. Проведено порівняльний аналіз ефективності моделювання основних складових бюджету України на основі різних підходів. Запропоновано інструментально-методологічні основи моделювання механізму бюджетного регулювання на регіональному рівні. Проведено економіко-математичну та емпіричну оцінку збіжності (конвергенції) регіонів України. Розроблено та проаналізовано економетричні моделі основних статей надходжень та видатків місцевих бюджетів, а також економіко-математичні підходи до розподілу трансфертів між регіонами України. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів і широке коло фахівців, які спеціалізуються на економіко-математичному, зокрема економетричному, моделюванні та аналізі бюджетних процесів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject макроеконометрична модель uk
dc.subject бюджет uk
dc.subject економіка uk
dc.subject книга uk_UA
dc.title Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти: [монографія] uk
dc.type Book uk
dc.status published earlier uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу