eKMAIR

Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей: (на прикладі України)

Show simple item record

dc.contributor.author Султан, Кваджа
dc.contributor.author Лук'яненко, Ірина
dc.contributor.author Городніченко, Юрій
dc.contributor.other Бажал, Ю.
dc.contributor.other Ревенко, В.
dc.date.accessioned 2017-01-26T09:42:11Z
dc.date.available 2017-01-26T09:42:11Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Султан Кваджа. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей : (на прикладі України) = The methodological aspects of development and application of macroeconometric models : (the case of Ukraine) / К. Султан, І. Лук'яненко, Ю. Городніченко. - К. : КМ "Academia", 2000. - 201 с. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10874
dc.description.abstract Монографію присвячено проблемам моделювання економічних процесів на макрорівні. Розглянуто методичне підґрунтя основних етапів побудови макроеконометричної моделі України, які включають блок-схему моделі, відбір та обґрунтування ендогенних та екзогенних змінних, формалізований запис основних складових моделі, аналіз методів оцінювання й тестування моделі. Детально проінтерпретовано специфікацію кожного окремого рівняння і моделі в цілому, проаналізовано її чутливість до зміни зовнішніх факторів. Розглянуто практичне застосування моделі для розробки та оцінювання можливих сценаріїв розвитку економічних процесів. Проведено порівняльний аналіз існуючих макромоделей України. Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів і широке коло фахівців, які спеціалізуються на моделюванні та аналізі економічних процесів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject макроеконометрична модель uk
dc.subject економіка uk
dc.subject книга uk_UA
dc.title Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей: (на прикладі України) uk
dc.title.alternative The methodological aspects of development and application of macroeconometric models: (the case of Ukraine) en
dc.type Book uk
dc.status published earlier uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics