eKMAIR

Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі із дедлоками

Show simple item record

dc.contributor.author Гломозда, Дмитро
dc.date.accessioned 2017-01-24T13:45:22Z
dc.date.available 2017-01-24T13:45:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Гломозда Дмитро Костянтинович. Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі із дедлоками / Д. К. Гломозда // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Інформатика, управління та обчислювальна техніка" : збірник наукових праць. - Київ : Век+, 2016. - № 64. - С. 38-46. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10870
dc.description Application of invariants method, which uses Truncated Set of Solutions finding algorithm for Petri net state equations expressed through systems of linear homogenous Diophantine equations to analysis of col-ored Petri nets containing deadlocks is described in the article based on the models of multithreading in Java according to producers-consumers patter using wait()/notify() methods combination is covered. en
dc.description.abstract В роботі описано застосування методу інваріантів, що використовує алгоритм пошуку зрізаної множини розв’язків рівняння стану мережі Петрі, яке записується у вигляді систем лінійних однорід-них діофантових рівнянь, до аналізу кольорових мереж Петрі, які містять дедлоки, на прикладі моделі функціонування багатопоточності в мові програмування Java за шаблоном «виробники/споживачі» з використанням комбінації методів wait()/notify(). uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject кольорові мережі Петрі uk
dc.subject S-інваріанти uk
dc.subject T-інваріанти uk
dc.subject діофантові рівняння uk
dc.subject багатопоточність uk
dc.title Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі із дедлоками uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Інформатика, управління та обчислювальна техніка": збірник наукових праць uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics