eKMAIR

Участь профспілок в українізаційних процесах на Півдні України в 1920-ті роки

Show simple item record

dc.contributor.author Стремецька, В.
dc.date.accessioned 2016-12-31T13:18:14Z
dc.date.available 2016-12-31T13:18:14Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Стремецька В. О. Участь профспілок в українізаційних процесах на Півдні України в 1920-ті роки / В.О. Стремецька. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. // Наукові записки НаУКМА, Т. 19 (2001): Спеціальний випуск, Ч. 1. - с. 148-155. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10684
dc.description.abstract У статті на основі значного фактичного матеріалу розкривається процес українізації профспілок Півдня України (Одеси, Миколаєва, Херсона, Первомайська, Зінов'ївська) про- тягом 1920-х років. Розглянуто також українізаційну діяльність профспілок, спрямова- ну на поширення сфери вживання української мови серед робітників та службовців, яка заключалась у культурно-освітній та масовій роботі. Увагу приділено висвітленню успіхів та труднощів, які існували на шляху українізації профспілок. На жаль, вже на початку 1930-хроків українізаційна діяльність профспілок фактично припиняється, а до їх завдань додається боротьба з "проявами націоналізму". uk
dc.description.abstract Based on a wide selection of literature, the article depicts the process of the Ukrainianisation of trade unions on the South of Ukraine in the 1920's. The author also shows the activity of trade unions towards spreading the sphere of using Ukrainian language by clerks and workers. Attention is given to positive and negative aspects of the process. Unfortunately at the beginning of 1930's the Ukrainianisation of trade unions has stopped and the fight against nationalism has become one of their new tasks. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject ukrainization uk
dc.subject participation uk
dc.subject southern uk
dc.subject українізація профспілок uk
dc.subject українська мова uk
dc.title Участь профспілок в українізаційних процесах на Півдні України в 1920-ті роки uk
dc.title.alternative Participation of trade unions in the ukrainization process in southern Ukraine in 1920th uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки: Спеціальний випуск uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics