eKMAIR

Рецензія на монографію Т. Яковлевої "Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни" (К.: Основи, 1998. - 448 с.)

Долучені файли

Колекції