eKMAIR

Аналіз флори відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України

Show simple item record

dc.contributor.author Контар, І.
dc.date.accessioned 2016-12-26T22:37:35Z
dc.date.available 2016-12-26T22:37:35Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Контар І. С. Аналіз флори відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України / І. С. Контар // Наукові записки НаУКМА : Спеціальний випуск. - 2001. - Т. 19, ч. 2. - C. 382-384. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10465
dc.description.abstract The analysed flora numbers 172 species belonging to 118 genera, 43 families and 3 divisions. en
dc.description.abstract Досліджена флора нараховує 172 види, що належать до 118 родів, 43 родин та 3 відділів. Аналіз систематичної структури вказує на ксерофітний характер дослідженої флори. Порівняння біоморфологічного спектра видів окремих союзів вказує на нижчий ступінь порушенос- ті, більшу сформованість степових угруповань класу Festuco-Brometea та наскельних класу Asplenietea trichomanes порівняно з угрупованнями класу Sedo-Scleranthetea на піщаних рухливих грунтах. Географічна структура характеризується переважанням видів з ареалами в межах температної та меридіональної зон, океанічно-субконтинентальних та субокеанічно-субконтинентальних типів ареалів. У флорі нараховується 56 синантропних видів. Природний стан екотопів зберігається лише в угрупованнях класу Asplenietea trichomanes. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Полісся uk
dc.subject Лісостепи України uk
dc.subject кристалічна поріда uk
dc.subject флора uk
dc.title Аналіз флори відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України uk
dc.title.alternative The analys of the Polissya an d Forest steppe of Ukraine crystal rock outcrops flora uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Спеціальний випуск uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics