eKMAIR

Активація плазміногену в комплексі плазміноген-антиплазміногенове моноклональне антитіло IV-1с.

Долучені файли

Колекції