015: Економіка

 

Останні додані

 • Степанкова, Тетяна (1999)
  Наростання державного боргу спричинює виникнення ряду важливих макроекономічних проблем: уповільнення інвестиційного процесу, негативного сальдо платіжного балансу, посилення нерівномірності розподілу доходів, надмірного ...
 • Сопко, Василь (1999)
  У статті викладені основні поняття теоретичного, методологічного та організаційного аспектів бухгалтерського обліку як системи знань - науки і складової управління економікою. Показана об'єктивна необхідність виникнення ...
 • Pivnenko, S. (1999)
  Широке розповсюдження немонетарного обміну в економіках колишнього Радянського Союзу викликає все більше занепокоєння економістів і політиків. Однак ця проблема не дістала глибокого опрацювання в економічній літературі, ...
 • Краснікова, Лариса; Останін, Д. (1999)
  У статті розглядаються теоретичні основи використання міжгалузевого балансу для аналізу ефективності виробництва і споживання електроенергії, які потім застосовано до реальних даних. З'ясовано основні тенденції, що притаманні ...
 • Лук'яненко, Ірина; Городніченко, Юрій (1999)
  Стаття присвячена розробці симультативної системи економетричних рівнянь, що описують взаємозв'язок показників грошово-кредитної сфери економіки України. Проведено моделювання причиново-наслідкових зв'язків на реальній ...
 • Іванова, Н. Ю.; Мельникова, І. (1999)
  У праці обгрунтовано показники, що дають можливість оцінити ефективність функціонування підприємницької структури, враховуючи при цьому особливості конкретної організаційно-правової форми господарювання. Наведена методика ...
 • Єріна, Антоніна; Павлюк, Є. (1999)
  У статті розглядаються методологічні засади використання інструментів технічного аналізу: графіків, статистичних індикаторів та осциляторів для визначення поточних трендів і передбачення можливих змін у динаміці валютних курсів.
 • Злупко, С. (1999)
  Стаття присвячена видатному українському вченому С. А.Подолинському. В ній розглядаються основні етапи його наукової творчості та її вплив на розвиток світової науки. Доводиться, що саме С.А.Подолинський с засновником ...