eKMAIR

Світловий тиск на вільні мікро- та наночастки : утримання та маніпулювання

Show simple item record

dc.contributor.author Негрійко, Анатолій
dc.contributor.author Дмитрієв, Костянтин
dc.date.accessioned 2016-12-20T01:00:11Z
dc.date.available 2016-12-20T01:00:11Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Негрійко А. М. Світловий тиск на вільні мікро- та наночастки : утримання та маніпулювання / А. М. Негрійко, К. Ю. Дмитрієв // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Фізико-математичні науки. - С. 67-73. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10235
dc.description The experimental and theoretical investigations review and new proposals on micro- and nano size particles trapping and manipulation by light pressure force are given. The possibilities of control efficiency enhancement at resonant interaction of laser light with small particle is considered. The existing and new configurations of optical traps for free micro- and nanoparticles trapping and control of its motion, spatial structures formation by laser fields is analized. The experimental results on absorbing particles trapping (levitation) in trap formed by two-mode laser field is presented. en
dc.description.abstract У роботі подано огляд сучасного стану та нові пропозиції з утримання малих частинок мікро- та нанометрового розміру й маніпулювання ними за допомогою сил світлового тиску. Розглянуто можливості підсилення ефективності такого керування при резонансній взаємодії лазерного світ- ла з малою частинкою. Аналізуються існуючі та пропонуються нові конфігурації оптичних пасток для утримання вільних мікро- і наночастинок та керування їх рухом, формування просторових структур малих частинок у лазерних полях. Подано експериментальні результати з утримання (ле- вітації) поглинаючих частинок у пастці, сформованій двомодовим полем лазерного випромінювання. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject світловий тиск uk
dc.subject вільні мікрочастки uk
dc.subject наночастки uk
dc.subject light pressure en
dc.subject free micro- and nanoparticles en
dc.subject фізика uk
dc.title Світловий тиск на вільні мікро- та наночастки : утримання та маніпулювання uk
dc.title.alternative Light pressure on free micro- and nanoparticles. Trapping and manipulation en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки: Фізико-математичні науки uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics