eKMAIR

Перколяційний перехід для моделі скорельованого росту

Show simple item record

dc.contributor.author Лебовка, М.
dc.contributor.author Мельник, Р.
dc.contributor.author Купчик, М.
dc.date.accessioned 2016-12-14T17:01:06Z
dc.date.available 2016-12-14T17:01:06Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Лебовка М. І. Перколяційний перехід для моделі скорельованого росту / М. І. Лебовка, Р. М. Мельник, М. П. Купчик // Наукові записки НаУКМА : Природничі науки. - 1998. - Т. 5. - С. 38-47. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10137
dc.description.abstract Проведено вивчення процесів росту і перколяції для сітки скорельованих зв’язків. Дослідження виконані для квадратної ґратки розміром L X L, де L змінюється в інтервалі від L=20 до 100 з періодичними граничними умовами вздовж напрямків x і y. Ступінь асоціації зв’язків контролюється параметром f. При f=1 (випадок притягання зв’язків) спостерігається ріст одного кластеру зв’язків, і ця модель тотожна з моделлю Едена. При f =– 1 (випадок відштовхування зв’язків), cпостерігається утворення дуже подрібненої сітки зв’язків і модель тотожна з моделлю випадкової послідовної адсорбції (RSA) з вилученням найближчих сусідів. Ступінь анізотроп ії вводиться як ∆=(θy – θx)/(θy+θx), де θy і θx є відповідно долі вертикальних і горизонтальних зв’язків у системі. Вивчена скейлінгова поведінка порога перколяції θc при різних значеннях f і ∆. Обговорюються кореляції між порогом перколяції θc та середнім координаційним числом зв’язків у кластерах, Zc в точці перколяції для нескінченно великих систем L→∞. uk
dc.description.abstract Growth and percolation in a correlated network of bonds are studied. We consider a square lattice of size L x L, where L varies from L = 20 to 100 with periodic boundary conditions in the x and y directions. The bonds clustering is controlled by a parameter f. For f =1 (case of bonds attraction), the single cluster of bonds can grow, and this model is identical to that of Eden model. For f = –1 (case of bonds repulsion), the finemeshed network is observed, and this model is identical to that of random sequential adsorbtion (RSA) model with excluded nearest neigbours. The degree of anisotropy is introduced as ∆ = (θ y – θ x)/(θy + θx), where θx, θy are the fraction of bonds along the x and y axes, respectively. The scaling relations of percolation threshold θ c are studied at different values of f and ∆ .We discuss the correlations between θ c and mean coordination numbers of bonds in a cluster, Zc, at the percolation threshold for the limit of infinite system size L→ ∞. en_US
dc.language.iso uk uk
dc.subject перколяційний перехід uk
dc.subject скорельований рост uk
dc.subject модель uk
dc.title Перколяційний перехід для моделі скорельованого росту uk
dc.title.alternative Percolation threshold for correlated growth model en_US
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Природничі науки uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics