eKMAIR

001. Факультет гуманітарних наук

001. Факультет гуманітарних наук

Останні додані

 • Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу (2017)
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 ― історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. ― Київський національний університет імені Тараса ...
 • Масенко, Лариса (2010)
  У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика. Навчальний матеріал ...
 • Масенко, Лариса (2011)
  У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування мішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою «суржик». Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не ...
 • Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу (2017)
  Досліджується Чорноморський вектор дипломатичної діяльності українських гетьманів у XVII ст. за даними з османсько-турецьких та українських писемних джерел. Розглядаються обставини перебування гетьмана Богдана Хмельницького ...
 • Turanli, Ferhat (1995)
 • Turanli, Ferhat (1995)
 • Turanli, Ferhat (2017)
  У зв'язку із дослідженням зазначено наголошується на значущості відомостей українських та турецьких писемних джерел. Обговорюється тлумачення термінологічного значення слова «козак», а також пояснюються обставини виникнення ...
 • Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу (2016)
  Кримськотатарський літописець Галім Гірай Султан у розділі “Хан Іслам Гірай ІІІ”, що міститься в його літописному творі “Процвітання ханів”, звернув увагу на якісні зміни в політичних стосунках між Українською козацькою ...
 • Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу (2008)
  У статті досліджується монгольська культура та історія в працях Василя Бартольда. Йдеться про обставини виникнення монгольських родів на історичній арені, виникнення нації за назвою «могол», еволюція її мови, взаємні ...
 • Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу (2003)
  За 80 років свого існування від дня проголошення Республікою Туреччина досягла значних успіхів у всіх галузях розвитку і сьогодні займає важливе місце у світових спільнотах. В історії її становлення турецький народ здійснив ...
 • Масенко, Лариса (2014)
  "Україна ще відкриє для себе Шевельова". Так Оксана Забужко назвала публікацію фрагментів зі свого листування з Юрієм Шевельовим, надруковану в "Сучасності" у 2008 році. Ці слова мають таке продовження: "Може, й настане ...
 • Тодор, Олена (2017)
  У мові сучасних мас-медіа джерелом експресії є оказіоналізми. Пошуки виразності висловлювання зумовлюють появу ситуативних новотворів - виразних експресивних оказіональних утворень, які поділяємо на 2 групи: оказіоналізми, ...
 • Джулай, Юрий (1990)
  Исповедь — эго всегда кульминационный момент в жизни человека, когда им овладевает потребность в неотсроченном приобщении собственной жизни к истине и, соответственно,— ее воплощении в социально значимом поступке. В чем ...
 • Джулай, Юрий (1983)
  Выделение НКМ как особого компонента научного знания должно опираться на анализ закономерностей развития конкретно-научного познания. Концепция условий познания является той моделью развития субъект-объективного отношения ...
 • Masenko, Larysa (2014)
  W artykule przedstawiono zarys wspolczesnej ukrainskiej socjoling- wistyki z uwzgl^dnieniem polsko-ukrainskiej wspolpracy naukowej w II polowie XX i na pocz^tku XXI wieku. Artykul wzbogaca naj- nowsza literatura kiytyczna. ...
 • Куранова, Светлана (2017)
  Статья посвящена проблеме жанровых и регистровых параметров исследования дискурса. Рассматриваются основные направления в новейшей истории лингвистической генологии, концепции исследования контекста в дискурс-анализе, ...
 • Борисюк, Ірина (2012)
  Статтю присвячено аналізу взаємодії «моєї» та «чужої» свідомості у просторі тексту. Особливу увагу приділено репрезентації «чужої» свідомості крізь призму «моєї» точки зору і стереотипів «моєї» рідної культури.
 • Борисюк, Ірина (2014)
  Досліджено рослинний код у контексті чуттєвості матеріального світу в поезії Петра Мідянки. Рослинний код розглянуто не тільки як важливий інструмент виявлення важливих концептів Мідянчиної лірики, а також як метафору ...
 • Borysiuk, Iryna (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  The article studies different forms of identity representation in contemporary Ukrainian poetry using as an example the texts of Iryna Shuvalova. Shuvalova’s poetry is discussed in a liaison with ideological and artistic ...
 • Борисюк, Ірина (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016)
  У статті проаналізовано концепти часу, мови й тілесності в ліриці І. Шувалової. Єдність мовно-тілесного досвіду ліричного суб’єкта поетеси – модель осмислення цілісності і доцільності світу. Час для І. Шувалової є відбиттям ...

Більше