Проблеми та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Сєміколенова, Світлана
Грабар, А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито проблеми та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків на ринку страхових послугу сучаснихумовах господарювання. Розглянуто особливості страхування підприємств від такого виду ризиків, визначено основні етапи та шляхи проведення системного страхового захисту. Виокремлено основні напрями вдосконалення процесу регулювання страхування фінансових ризиків в Україні.
The main problems and perspectives of financial risks insurance on the domestic insurance market development in the modem terms of management are determined in this article. The key insurance features of such kind of risks at the enterprises are considered, the basic stages and ways of insurance protection system are defined. Singled out the main directions of improving the process of financial risks insurance control in Ukraine.
Description
Keywords
страхування, фінансові ризики, нейтралізація ризиків, страховий ринок, страховий захист, insurance, financial risks, risks neutralization, insurance market, insurance defense
Citation
Сєміколенова С. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні / Сєміколенова С. В., Грабар А. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 91-94.