"Увести минуле, хоча б частково, у простір життя теперішнього і зрозуміти його сенс…"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Рогожа, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена огляду нової колективної монографії "Українська культура: цивілізаційний вимір", виданої відомими істориками Я. С. Калакурою, О. О. Рафальським, М. Ф. Юрієм. Автор статті аналітично виокремлює у цій праці історичний, філософський (історіософський, етичний, культурфілософський, культурологічний) та політичний комплекси смислів і стверджує їх імпліцитно ризомний характер.
Description
The paper reviews the new collective monograph "Ukrainian culture: civilization dimension" by famous historians Ya. S. Kalakura, O. O. Rafalsky. M. F. Yuriy. The author of the paper analytically distinguishes historic, philosophic (historiosophic, ethical, culturphilosophic, cultural studies) and political complexes of contents and states their implicit rhizome nature.
Keywords
українська культура, етика, безпосереднє буття моралі, ангажованість інтелектуала, Ukrainian culture, ethics, immediate existence of morality, intellectual engagement, стаття
Citation
Рогожа Марія Михайлівна. "Увести минуле, хоча б частково, у простір життя теперішнього і зрозуміти його сенс…" / М. М. Рогожа // Гуманітарні студії : збірник наукових праць. - 2016. - Вип. 28. - С. 68-73.