Багаторівневий аналіз S–R запитальника емоційного реагування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Виноградов, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена дослідженню того, як впливають стать і вік досліджуваних, а також сприйняття ситуаційних чинників на уявлення про власну емоційну реакцію в уявних ситуаціях. Ситуації в запитальнику конструювалися за допомогою комбінацій двох дихотомічних факторів. Було продемонстровано, що варіативність інтра-індивідуальних патернів зв’язку ситуаційних чинників і уявних емоційних реакцій є статистично значущою, що свідчить про важливість систематичного їх вивчення і застосування в особистісній діагностиці. В той же час демографічні змінні виявилися недостатньо ефективними для пояснення цієї варіативності.
The article investigates the impact of situational factors’ perception as well as gender and age of the subjects, on the views of one's emotional response to the imaginary situations. Situations in the questionnaire were constructed using combinations of two dichotomous factors. It has been demonstrated that the intra-individual variability in patterns of relations of situational factors and emotional responses is statistically significant, indicating the importance of their systematic study and application in personality diagnostics. At the same time, demographic variables were not efficient enough to explain this variability.
Description
Keywords
Citation
Виноградов О.Г. Багаторівневий аналіз S–R запитальника емоційного реагування / Виноградов О. Г. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Судаков В. І. та ін.]. - К. : Логос, 2013. - Вип. 20. - С. 101-109 : табл.