Літописні твори М. Сена'ї та Г. Султана як історичні джерела: [монографія]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У монографії вперше грунтовно досліджуються українсько-польсько-кримсько-османські дипломатичні відносини середини XVII ст. на підставі турецьких історичних документів. Подається ретельна інтерпретація названих джерел з використанням вітчизняної та європейської літератури. Автор висвітлює обставини перебування Богдана Хмельницького в столиці Кримського ханату - Багчесараї, переговори з Іслам Гіраєм III щодо укладання українсько-кримського союзу 1648 р., а також процес встановлення стосунків з Оттоманською Портою та Річчю Посполитою з початком правління султана Мегмеда IV. Рекомендується для істориків, сходознавців, тюркологів, етнологів, географів, релігієзнавців, викладачів та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.
This project is the first to deal with the analysis of Ukrainian-Poland-Crimean-Ottoman diplomatic relations in the middle of 17th c., based on the Turkish historical documents. A deep interpretation of the called sources using native and European literature is given in it. The author illustrates the conditions of Bohdan Khmelnytsky’s stay in the capital of the Crimean khanat Bahchesarai, his parley with Islam Giray III about Urkainian-Crimian alliance of 1648, and also the establishment of the relations with the Ottoman empire and with Rzecz Pospolita when the sultan Mehmed IV came to power. It is recommended for the historians, orientalists, turcologists ethnologists, geographers, teologists, lecturers and students of humanities faculties of higher education universities.
Description
Keywords
дипломатичні відносини, історичні документи, турецькі історичні документи, Богдан Хмельницький, Багчесарай, Іслам Гірай III, українсько-кримський союз, султан Мегмед IV, тюркське літописання, книга, монографія
Citation
Туранли Ф. Ґ. Літописні твори М. Сена'ї та Г. Султана як історичні джерела / Ф. Ґ. Туранли ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - Київ : [б. в.], 2000. - 309 с., [8] л. іл. : портр. - Micтить пoкaжчик.