Проблема мовної норми в лінгвістичній теорії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Зарінова, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена теоретичному осмисленню питання мовної норми в лінгвістиці. Розглянуто поняття мовної норми та літературної норми, виділено статистичний і динамічний підходи до розуміння норми. Порушено проблему класифікації мовних норм, розмежування понять прескриптивної і дескриптивної норми.
Description
The article is a theoretical reflection on questions of language norm in linguistics. It considers concepts of language norm and literary norm, selects statistical and dynamical approaches to norms. Also it violates the problem of classification of linguistic rules, the distinction between descriptive and prescriptive norm.
Keywords
мовна норма, літературна норма, кодифікація, прескриптивна мовна норма, дескриптивна мовна норма, динаміка мовної норми, dynamics of language norm, descriptive language norm, prescriptive language norm, literary norm, language norm
Citation
Зарінова Марія. Проблема мовної норми в лінгвістичній теорії / Марія Зарінова // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 34-36.