Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Ткач, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ "Аграр Медіа Груп"
Abstract
Статтю присвячено аналізові праць професора Лариси Масенко, провідного українського соціолінгвіста, що за своєю методикою становлять комплексне осмислення проблем сучасної мовної ситуації в Україні у зв’язку з історією становлення літературно-нормативного стандарту української мови, жанрами української літератури нового періоду та тими соціальними функціями, що їх українська мова виконувала в ХІХ–ХХ ст. Проблеми української мовної ситуації Л. Масенко розглядає в контексті загальноєвропейського досвіду гармонізації мовних стосунків та відродження національних культур, що впродовж своєї історії зазнавали імперського гніту. Розблокування української культури в незалежній державі Україна може бути забезпечене завдяки розвиткові усіх її форм –й елітарних, і популярних – на ґрунті української мови.
Description
The article presents an analysis of works by leading Ukrainian sociolinguist professor Larysa Masenko, which by their method represent a complex understanding of problems of the contemporary language situation in Ukraine in relation to the history of the literary standard Ukrainian language, genres of the contemporary Ukrainian literature and social functions performed by the Ukrainian language in the 19–20th centuries. L. Masenko considers the problems of the language situation in Ukraine in the context of European experience in harmonization of language relations and renewal of national cultures which had suffered from imperial oppressions throughout their history. Unlocking the Ukrainian culture in the independent Ukrainian state can be ensured through the development of all its forms, both elitist and popular, on the basis of the Ukrainian language.
Keywords
українська літературна мова, соціолінгвістика, державна мова, мовна політика, Масенко Лариса, Ukrainian literary language, sociolinguistics, official language, language policy, Masenko Larysa
Citation
Ткач Л. О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко / Ткач Л. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137: Філологічні науки. - С. 4-11.