088: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр.
  (2009) Мусій, Мар’яна
  Для висвітлення культурно-мистецької ситуації у Львові 1960–1980-х рр. важливим є з’ясування відносин митця з владою. Особливо гостро це питання постає у контексті суспільно-політичної ситуації в СРСР, де творча воля художника була скута настановами «єдиного творчого методу» – соціалістичного реалізму. В статті йдеться про реакцію мистецького середовища Львова, де радянська влада почала насильницьки насаджувати соцреалістичний канон значно пізніше, ніж в інших регіонах України.
 • Item
  Художник як персонаж. Статус радянського художника. 1930-ті.
  (2009) Півторак, Юлія
  Проаналізовано типові риси радянського художника як персонажа текстів критики 1930-х на матеріалі біографічних та автобіографічних статей української мистецтвознавчої публіцистики того часу. Радянського художника розглянуто як робітника.
 • Item
  Матеріали, з яких виготовлено костюм, як фактор визначення його знаковості
  (2009) Нікішенко, Юлія
  Запропонований у цьому дослідженні матеріал звертає увагу читача на один із тих чинників, що формують та визначають знаковість костюма – матеріал, з якого його виготовлено. Матеріали (тканина, шкіра, хутро) розглянуто як самостійні знакові комплекси, які, поєднуючись в одному виробі, разом утворюють той знаковий комплекс, що ми і визначаємо як костюм. Подібний аналіз дає можливість активно залучати тканину та інші матеріали як вагоме джерело під час дослідження специфічних рис культури та віднести костюм до етнознакових систем.
 • Item
  Княжа гора: деякі аспекти соціокультурних узагальнень
  (2009) Бондарець, Оксана
  На рівні соціокультурних узагальнень досліджуються генетично-хронологічний, структурно-функціональний, психічно-діяльнісний, ціннісно-нормативний та семантико-комунікативний аспекти. Аналізуючи городище Княжа Гора як соціокультурний феномен, автор розпочинає дослідження цих ракурсів наукових узагальнень.
 • Item
  Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології
  (2009) Король, Денис
  Стаття є спробою структурування специфічних категорій персонажів скандинавської міфології в контексті загальної моделі Трьох світів. Зафіксовано паралелізм потрійності сфер Потойбіччя, надприродних напівбожественних рас, жіночих агентів смерті й долі та власне категорій мерців світу людей.