088: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр.
  (2009) Мусій, Мар’яна
  Для висвітлення культурно-мистецької ситуації у Львові 1960–1980-х рр. важливим є з’ясування відносин митця з владою. Особливо гостро це питання постає у контексті суспільно-політичної ситуації в СРСР, де творча воля художника була скута настановами «єдиного творчого методу» – соціалістичного реалізму. В статті йдеться про реакцію мистецького середовища Львова, де радянська влада почала насильницьки насаджувати соцреалістичний канон значно пізніше, ніж в інших регіонах України.
 • Item
  Художник як персонаж. Статус радянського художника. 1930-ті.
  (2009) Півторак, Юлія
  Проаналізовано типові риси радянського художника як персонажа текстів критики 1930-х на матеріалі біографічних та автобіографічних статей української мистецтвознавчої публіцистики того часу. Радянського художника розглянуто як робітника.
 • Item
  Матеріали, з яких виготовлено костюм, як фактор визначення його знаковості
  (2009) Нікішенко, Юлія
  Запропонований у цьому дослідженні матеріал звертає увагу читача на один із тих чинників, що формують та визначають знаковість костюма – матеріал, з якого його виготовлено. Матеріали (тканина, шкіра, хутро) розглянуто як самостійні знакові комплекси, які, поєднуючись в одному виробі, разом утворюють той знаковий комплекс, що ми і визначаємо як костюм. Подібний аналіз дає можливість активно залучати тканину та інші матеріали як вагоме джерело під час дослідження специфічних рис культури та віднести костюм до етнознакових систем.
 • Item
  Княжа гора: деякі аспекти соціокультурних узагальнень
  (2009) Бондарець, Оксана
  На рівні соціокультурних узагальнень досліджуються генетично-хронологічний, структурно-функціональний, психічно-діяльнісний, ціннісно-нормативний та семантико-комунікативний аспекти. Аналізуючи городище Княжа Гора як соціокультурний феномен, автор розпочинає дослідження цих ракурсів наукових узагальнень.
 • Item
  Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології
  (2009) Король, Денис
  Стаття є спробою структурування специфічних категорій персонажів скандинавської міфології в контексті загальної моделі Трьох світів. Зафіксовано паралелізм потрійності сфер Потойбіччя, надприродних напівбожественних рас, жіночих агентів смерті й долі та власне категорій мерців світу людей.
 • Item
  Про два напрямки у давньому судноплавстві на території України за археологічними джерелами
  (2009) Пустовалов, Сергій
  Статтю присвячено висвітленню традицій мореплавства населення території України з найдавніших часів до середньовіччя.
 • Item
  Рецепція "Книги перемін" російськими китаєзнавцями кінця XX - початку XXI ст.
  (2009) Зиновіїва, Юлія
  Статтю присвячено проблемам вивчення та інтерпретації російськими китаєзнавцями кінця ХХ та початку ХХІ ст. «Книги перемін» («І цзіну») – одного з основоположних текстів китайської традиційної культури.
 • Item
  Мірча Еліаде як дослідник даосизму
  (2009) Капранов, Сергій
  У статті розглянуто дослідження та інтерпретацію даосизму в працях Мірчі Еліаде (19071986). Основну увагу приділено його поглядам на даосизм загалом і даоську алхімію зокрема, а також зв’язку між даосизмом і шаманізмом.
 • Item
  Путівники XIX - початку XX ст. як складова київського тексту (до постановки проблеми)
  (2009) Осьмак, Владислава
  У статті як органічна складова київського тексту розглядаються путівники XIX – початку XX ст., зокрема умови і джерела їхньої появи, деякі структурні й стилістичні особливості, а також генетичний зв’язок цього жанру з такими частинами міського тексту Києва, як мемуаристика і наукова києвознавча література.
 • Item
  Маятник гоголівського сміху: до розуміння полемік критиків від імені автора
  (2009) Джулай, Юрій
  У статті розглянуто проблему історичного наростання полемічної напруги між аналітиками гоголівської формули «сміху крізь сльози» від імені АВТОРА. На тлі цієї історії запропоновано нову реконструкцію відповідності певних сюжетних місць «Мертвих душ» і ідейно-сюжетних місць популярних релігійно-дидактичних та релігійно-філософських праць XVIII – початку XIX ст., що відкриває додаткові можливості у визначенні спектру значень сміху в полеміках автора з читачами щодо натури головного героя поеми.
 • Item
  Українські інтелектуали "Покоління революції": символічна автобіографія через іншування
  (2009) Рубан, Катерина
  У статті розглянуто формування символічної колективної автобіографії «покоління» в середовищі молодих інтелектуалів, переважно Львова. Досвід розпаду Радянського Союзу слугує відправною точкою цієї колективної самоідентифікації, яка є формою протиставлення себе іншим учасникам культурного поля у боротьбі за символічний капітал інтелектуала.
 • Item
  Антропологічний поворот ігрової концепції театру Єжи Гротовського: естетика нової чуттєвості
  (2009) Фруктова, Тетяна
  Статтю присвячено розгляду основних положень нової ідеології концепції «вбогого театру» Єжи Гротовського як нового шляху самопізнання особистості. За Єжи Гротовським, витвір мистецтва має розглядатися як Жест, який у складі Ритуалу провокує нас на Дію, а театр в цілому покликаний стати засобом подолання розірваності акторського «Я». У статті оцінюються нові тлумачення театральних реалій простору як місця нової актуалізації втраченої безпосередності почуття.
 • Item
  Особливості використання емблематичних образів у текстах Григорія Сковороди. Актеон
  (2009) Межевікіна, Олександра
  У статті розглянуто використання образів емблематичних книг у текстах Г. С. Сковороди. Емблематичні книги як особливий жанр утворили своєрідний словник образів, які використовувалися як в образотворчому мистецтві, так і в літературі. Оскільки звернення до цього словника великою мірою було контекстуальним і заснованим на ерудиції, у статті спробуємо показати генеалогію сенсів одного з таких образів – емблеми «Актеон» від першої емблематичної книги до діалогу Г. С. Сковороди «Алфавіт, або Буквар світу».