eKMAIR

Saga om K. Oloff Tryggwaszon i Norrege : hwilken hafwer warit den berömligste och lofligste Konungh i Norlanden, och därsammestädes Christendomen först lyckeligst utwidgat. Sammanskrefwen på gammal Swenska eller Gothiska af Odde Munck, fom war i Omgeytum wid Watns. dal Norr i Islandh

Долучені файли

Колекції