eKMAIR

Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва

Show simple item record

dc.contributor.author Дідух, Яків
dc.contributor.author Вишенська, Ірина
dc.contributor.author Альошкіна, Уляна
dc.contributor.author Гаврилов, С.
dc.contributor.author Навроцька, Олександра
dc.date.accessioned 2014-04-01T16:07:17Z
dc.date.available 2014-04-01T16:07:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва / Дідух Я. П., Вишенська І. Г., Альошкіна У. М., Гаврилов С. О., Навроцька О. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 54-60 uk
dc.identifier.issn 1996-5931
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2933
dc.description.abstract У статті викладено результати апробації удосконаленої методики оцінки збитків на основі енергетичних показників від втрати природних біотопів та їх компонентів у випадку неправомірно-го використання природного середовища. Основними показниками запропонованої методики є біо-маса та продуктивність, виражені в енергетичному еквіваленті, з врахуванням часу відновлення біотопу. Їхні значення врівноважують оцінку збитків від втрати екосистем стабільного (із зна-чною біомасою) та динамічного (з високою продуктивністю) типів. Запропоновано застосовувати дану методику для оцінки збитків від втрати природних біотопів на територіях природно-заповід-ного фонду. uk
dc.description.abstract The article presents the results of testing of the improved methodology of assessing losses caused by the damages of natural biotopes and their components. The basic parameters of the proposed methodology are biomass and productivity of ecosystem components, expressed in energy terms, taking into account the recovery time of ecosystems. These parameters balance the assessment of loss of stable (with high biomass) and dynamic (high productivity) ecosystem types. We propose to apply such methodology to assess losses for damages of natural biotopes in protected areas. en
dc.language.iso uk uk
dc.subject методика екологічної оцінки uk
dc.subject природні біотопи uk
dc.subject продуктивність екосистеми uk
dc.subject ecological assessment methodology uk
dc.subject natural biotopes uk
dc.subject ecosystem productivity uk
dc.title Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва uk
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 54-60 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics