eKMAIR

Microsatellite Loci Polymorphism in Miguschova Wheat and Common Wheat Cultivars

Show simple item record

dc.contributor.author Tytenko, Natalia
dc.contributor.author Iefimenko, Tetiana
dc.contributor.author Antonyuk, Maksym
dc.contributor.author Navalikhina, Anastasiia
dc.contributor.author Shpylchyn, Vitalii
dc.contributor.author Martynenko, Viktoriia
dc.contributor.author Pasichnyk, Tetiana
dc.date.accessioned 2020-11-25T16:15:38Z
dc.date.available 2020-11-25T16:15:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Microsatellite Loci Polymorphism in Miguschova Wheat and Common Wheat Cultivars / N. Tytenko, T. Iefimenko, A. Navalikhina, V. Shpylchyn, V. Martynenko, T. Pasichnyk, M. Antonyuk // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. - 2020. - Т. 3. - С. 14-19. uk_UA
dc.identifier.issn 2617-4529
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2617-4529.2020.3.14-19
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18850
dc.description.abstract Fusarium head blight is one of the most widespread and dangerous wheat diseases worldwide. Resistance to Fusarium is controlled by some main genes from different Triticinae genomes; however, common wheat has few such resistance genes. Miguschova wheat (Triticum miguschovae Zhir.) with Ab Ab GGDD genome is characterized by the genotype resistant to Fusarium head blight. In order to effectively use it as a source of introgressions to common wheat genome, molecular genetic polymorphisms should be identified, which could later be used for identification of Miguschova wheat introgressions in the common wheat genome. Microsatellite PCR analysis using primers to SSR loci with a known chromosome localization for common wheat identified 14 highly informative loci with specific to Miguschova wheat amplicons, localized on chromosomes of 6 homoeological groups. Seven other SSR loci were identified to have a limited informative value, as DNA of Miguschova wheat did not form any specific PCR product with corresponding primers (null allele). The informative value of those loci was limited to differentiation of wheat cultivars. en_US
dc.description.abstract Фузаріоз колоса є одним із поширених по всьому світу та найнебезпечніших захворювань пшениці. За стійкість рослин до збудника відповідають кілька головних генів із різних геномів Triticinae, однак пшениця м’яка таких генів практично не має. Пшеницю Мігушової (Triticum miguschovae Zhir.) з геномом AbAbGGDD визнано генотипом, стійким до фузаріозу колоса. Для її ефективного залучення як джерела інтрогресій до геному пшениці м’якої потрібно ідентифікувати молекулярно-генетичні маркери, за якими можна детектувати наявність чужинного хроматину в інтрогресивних лініях, що будуть створені на основі геному пшениці м’якої за участю пшениці Мігушової. Як джерело поліморфізмів для створення молекулярно-генетичних маркерів використано мікросателітні локуси (SSR), хромосомна локалізація яких для пшениці м’якої є відомою. Метод ідентифікації поліморфізмів – ПЛР з праймерами SSR-локусів, хромосомна локалізація яких для пшениці м’якої встановлена. З 52 перевірених мікросателітних локусів, локалізованих на хромосомах А, В та D семи гомеологічних груп, продукти ампліфікації ДНК виявились однаковими для досліджених видів пшениці для 31 локуса. Високоінформативними були 14 локусів: 3, 3, 0, 1, 3, 2, 2, відповідно, на хромосомах гомеологічних груп від 1-ї до 7-ї. За цими локусами ДНК пшениці Мігушової утворює специфічний продукт на спектрі. Ще сім локусів визнано такими з обмеженою інформативністю, тому що ДНК пшениці Мігушової не формує з відповідними праймерами специфічного продукту (нуль-алель). За даними мікросателітного аналізу, не всі хромосоми пшениці Мігушової можуть бути ідентифіковані як заміщені у складі інтрогресивних похідних від її схрещування з сортами пшениці м’якої. Однак якщо до мікросателітних маркерів додати наявні результати вивчення поліморфізму між пшеницею Мігушової та сортами пшениці м’якої за генами запасних білків та ферментів, ідентифікуються хромосоми всіх гомеологічних груп пшениці з геномом Ab AbGGDD. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Migusсhova wheat en_US
dc.subject common wheat en_US
dc.subject SSR loci en_US
dc.subject polymorphism en_US
dc.subject introgression en_US
dc.subject article en_US
dc.subject пшениця Мігушової uk_UA
dc.subject пшениця м’яка uk_UA
dc.subject SSR-локуси uk_UA
dc.subject поліморфізм uk_UA
dc.subject інтрогресія uk_UA
dc.title Microsatellite Loci Polymorphism in Miguschova Wheat and Common Wheat Cultivars en_US
dc.title.alternative Поліморфізм за мікросателітними локусами у пшениці Мігушової та сортів пшениці м’якої uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics